Trung tâm Can thiệp sớm - Trường Cao đẳng sư phạm TW Early Intervention Centre - National College of Education
Thứ sáu,  18 - 08 - 2017
Danh mục
Hỗ trợ trực tuyến
Chuyên môn
Hành chính
Quản lý
 
Video
Thư viên ảnh
Thống kê truy cập
Lượt truy cập :   64398
Số người online :   M
Thời khóa biểu
Lớp tiền tiểu hoc

THỜI KHOÁ BIỂU

LỚP tiền tiểu học

GIÁO VIÊN: NGUYỄN HẢI ANH - VŨ THỊ NGỌC ÁNH

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
 14:50 - 15:00

 Đón trẻ

Điểm danh

 Đón trẻ

Điểm danh

 Đón trẻ

Điểm danh

 Đón trẻ

Điểm danh

 Đón trẻ

Điểm danh

 15:00 - 15:45 Tiếng việt  Văn học Toán  Chữ viết Tiếng việt
 15:45 - 16:15 Toán  Chữ viết Tiếng việt Âm nhạc  Toán
 16:15 - 16:25 Ra chơi  Ra chơi  Ra chơi  Ra chơi  Ra chơi
 16:25 - 17:00 Tạo hình  MTXQ Tạo hình  MTXQ Sinh hoạt
 17:00 Trả trẻ  Trả trẻ  Trả trẻ  Trả trẻ  Trả trẻ
           

[Quay lại]
Các tin khác
Lớp Tiền hoà nhập
 

Trung tâm Can thiệp sớm - Trường Cao đẳng sư phạm TW

Địa chỉ : 387 Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại : 0437913116   -  Fax :
Email : info@canthiepsomtw.edu.vn  -   Website : http://canthiepsomtw.edu.vn
Designed by 3TS.VN