Hướng dẫn các âm vần trong tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục

Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục mới nhất giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về cách đánh vần và hỗ trợ quá trình học chữ của bé. Khi trẻ chuẩn bị bước chân vào lớp 1, với tâm lý vội vàng nên các bậc phụ …


Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục

Gon
Hub » Thủ thuật » Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục

Bảng âm vần tiếng việt lớp 1 theo chương trình công nghệ giáo dục mới nhất giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về cách đánh vần và hỗ trợ quá trình học chữ của bé. Khi trẻ chuẩn bị bước chân vào lớp 1, với tâm lý vội vàng nên các bậc phụ huynh thường dạy cho bé học trước tại nhà để bé có thể theo kịp bạn bè khi đến lớp. Tuy nhiên, cách đánh vần và đọc bảng chữ cái ngày nay khác hoàn toàn ngày xưa, nên nhiều bậc phụ huynh gặp bối rối trong việc dạy con học chữ. Chính vì vậy, sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ bảng âm vần lớp 1 chuẩn và mới nhất dưới đây, cùng theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Các âm vần trong tiếng việt lớp 1

*

Hướng dẫn đổi Font chữ tiếng Việt đẹp cho android không cần root

*

Bảng chữ cái tiếng Nhật dịch ra tiếng Việt chuẩn nhất cho người mới học

*

Bảng chữ cái tiếng Hàn dịch sang tiếng Việt chuẩn và đầy đủ nhất

*

Bảng chữ cái tiếng Hy Lạp và cách đọc phiên âm tiếng Việt chuẩn nhất

*

Bảng chữ cái thư pháp tiếng Việt in hoa và in thường đẹp dễ viết

*

Tổng hợp hình ảnh bảng chữ cái Tiếng Việt đẹp và đầy đủ nhất

*

Cách đánh vần tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục mới nhất hiện nay

*

Cách đánh vần bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn theo chương trình mới

Hãy cùng gonhub.com tìm hiểu bảng âm vần lớp 1 công nghệ mới nhất dưới đây để dạy trẻ đánh vần hiệu quả nhé.

Mục lục

1 1. Cách phát âm chữ cái trong chương trình Công nghệ Giáo dục2 2. Bảng âm vần lớp 1 theo chương trình CNGD

1. Cách phát âm chữ cái trong chương trình Công nghệ Giáo dục

ChữPhát ÂmChữPhát ÂmChữPhát Âm

aaiiqcờ

ăákcờrrờ

âkhkhờttờ

bbờllờssờ

ccờmmờththờ

chchờnnờtrtrờ

ddờngngờuu

đđờnghngờ képưư

eenhnhờvvờ

êêooxxờ

ggờôôyi

ghgờ képơơiê(yê, ia, ya)ia

gigiờppờuô(ua)ua

hhờphphờươ(ưa)ưa

*

2. Bảng âm vần lớp 1 theo chương trình CNGD

a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, y
Riêng các âm: gi; r; d đều đọc là “dờ” nhưng cách phát âm khác nhau.c; k; q đều đọc là “cờ”

VầnCách đọcVầnCách đọc

gìgì – gi huyền gìuômuôm – ua – m – uôm

iê, yê, yađều đọc là iauôtuôt – ua – t – uôt

uôđọc là uauôcuôc – ua – c – uôc

ươđọc là ưauônguông – ua – ng – uông

iêuiêu – ia – u – iêuươiươi – ưa – i – ươi

yêuyêu – ia – u – yêuươnươn – ưa – n – ươn

iêniên – ia – n – iênươngương – ưa – ng – ương

yênyên – ia – n – yênươmươm – ưa – m – ươm

iêtiêt – ia – t – iêtươcươc – ưa – c – ươc

iêciêc – ia – c – iêcươpươp – ưa – p – ươp

iêpiêp – ia – p – iêpoaioai – o- ai- oai

yêmyêm – ia – m – yêmoayoay – o – ay – oay

iêngiêng – ia – ng – iêngoanoan – o – an – oan

uôiuôi – ua – i – uôioănoăn – o – ăn – oăn

uônuôn – ua – n – uônoangoang – o – ang – oang

uyênuyên – u – yên – uyênoăngoăng – o – ăng – oăng

uychuych – u – ych – uychoanhoanh – o – anh – oanh

uynhuynh – u – ynh – uynhoachoach – o – ach – oach

uyêtuyêt – u – yêt – uyêtoatoat – o – at – oat

uyauya – u – ya – uyaoătoăt – o – ăt – oăt

uytuyt – u – yt – uytuânuân – u – ân – uân

oioi – o – i – oiuâtuât – u – ât – uât

Các âm: i, ai, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, im, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (Vẫn phá tâm như cũ).

TiếngCách đọcGhi chú


Dờ – ơ – dơ

Giơ
Giờ – ơ – dơ
Đọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.

Giờ
Giơ – huyền – giờ
Đọc là “dờ” nhưng có tiếng gió.


Rờ – ô – rô

Kinh
Cờ – inh – kinh

Quynh
Cờ – uynh – quynh

Qua
Cờ – oa – qua

Quê
Cờ – uê – quê

Quyết
Cờ – uyêt – quyêt
Quyêt – sắc quyết


Bờ – a ba, Ba – huyền – bà

Mướpưa – p – ươpmờ – ươp – mươp
Mươp – sắc – mướp(Nếu các con chưa biết đánh vần ươp thì mới phải đánh vần từ ưa – p – ươp)

Bướmưa – m – ươmbờ – ươm – bươm
Bươm – sắc – bướm

Bướngbờ – ương – bương
Bương – sắc – bướng

Khoai
Khờ – oai – khoai

Khoái
Khờ – oai – khoai
Khoai – sắc – khoái

Thuốc
Ua – cờ- uốcthờ – uôc – thuôc
Thuôc – sắc – thuốc

MườiƯa – i – ươi-mờ – ươi – mươi
Mươi – huyền – mười

Buồm
Ua – mờ – uôm – bờ – uôm – buôm
Buôm – huyền – buồm.

Buộc
Ua – cờ – uôcbờ – uôc – buôc
Buôc – nặng – buộc

Suốt
Ua – tờ – uôt – suôt
Suôt – sắc – suốt

Quần
U – ân – uân cờ – uân – quân
Quân – huyền – quần.

Tiệc
Ia – cờ – iêc – tờ – iêc – tiêc
Tiêc – nặng – tiệc.

Thiệp
Ia – pờ – iêp thờ – iêp – thiêp
Thiêp – nặng – thiệp

Buồn
Ua – nờ – uôn – buôn
Buôn – huyền – buồn.

BưởiƯa – i – ươi – bươi
Bươi – hỏi – bưởi.

Chuối
Ua – i – uôi – chuôi
Chuôi – sắc – chuối.

Chiềng
Ia – ngờ – iêng – chiêng
Chiêng – huyền – chiềng.

Giềng
Ia – ngờ – iêng – giêng
Giêng – huyền – giềng
Đọc gi là “dờ” nhưng có tiếng gió

Huấn
U – ân – uân – huân
Huân – sắc – huấn.

Quắto – ăt – oăt – cờ – oăt – quăt.Quăt – sắc – quắt

Huỳnhu – ynh – uynh – huynhhuynh – huyền – huỳnh

Xoắn
O – ăn – oăn – xoăn
Xoăn – sắc – xoắn

Thuyền
U – yên – uyên – thuyên
Thuyên – huyền – thuyền.

Xem thêm: Thỏ Có Ăn Được Cám Gà Không, Thỏ Ăn Cám Gì Để Phát Triển Và Tăng Cân Tốt Nhất

Quăng
O – ăn – oăng – cờ – oăng – quăng.

Chiếpia – p – iêp – chiêp
Chiêm – sắc – chiếp

Huỵchu – ych – uych – huychhuych – nặng – huỵch.

Xiếcia – c – iêc – xiêcxiêc – sắc – xiếc

Sau khi theo dõi bảng âm vần tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục trên đây, chắc hẳn các bậc phụ huynh đã hiểu hơn về cách đánh vần bảng chữ cái như thế nào và có cách dạy trẻ hiệu quả, giúp bé học chữ nhanh chóng hơn. Mong rằng chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp ích được phần nào cho mọi người và hãy thường xuyên truy cập gonhub.com để cập nhật thêm nhiều tư liệu giáo dục bổ ích nhé.

Trẻ khi vào lớp 1 thì sẽ bắt đầu học chữ đầu tiên, cũng như sẽ làm quen với bảng chữ cái và học đánh vần, phát âm. Vậy thì cách phát âm tiếng Việt lớp 1 mới nhất 2023 được Bộ GDĐT đưa ra có gì thay đổi? Hãy cùng canthiepsomtw.edu.vn tìm hiểu ngay sau đây để giúp bé học tập và làm quen với “ngôn ngữ mẹ đẻ” này tốt nhất nhé.


*

Vậy nên, phụ huynh cần phải chú ý khi dạy bé để đảm bảo đúng chương trình học mới nhất của Bộ GDĐT đưa ra, cũng như giúp bé hiểu rõ hơn về các chữ cái trong tiếng Việt, cách phát âm đúng chuẩn nhất.

Bảng phát âm tiếng Việt lớp 1 mới nhất theo quy định của Bộ GDĐT

Theo quy định của Bộ GDĐT Việt Nam, hiện nay bảng chữ cái tiếng Việt sẽ có tổng cộng 29 chữ cái. Ngoài những chữ cái truyền thống thì trong bảng phát âm này thì Bộ GDĐT đang còn xem xét ý kiến để thêm 4 chữ vào bảng đó là f, w, j, z. Bởi vì theo nhiều ý kiến thì các chữ này đều xuất hiện trên sách báo rất nhiều nhưng không có trong bảng chữ cái tiếng Việt (ví dụ như Z trong chữ Showbiz…).

*

Còn lại về cơ bản bảng phát âm tiếng Việt lớp 1 mới nhất vẫn giữ nguyên như các phiên bản trước đây với các phụ âm, các vần ghép, dấu câu và cách viết hoa viết thường như sau:

Các phụ âm ghép trong Tiếng Việt

*

Các vần ghép trong Tiếng Việt

*

Các dấu câu trong Tiếng Việt

Dấu Sắc dùng vào 1 âm đọc lên giọng mạnh, ký hiệu "´"Dấu Huyền dùng vào 1 âm đọc giọng nhẹ
Dấu Hỏi dùng vào một âm đọc đọc xuống giọng rồi lên giọng
Dấu Ngã dùng vào âm đọc lên giọng rồi xuống giọng ngay, ký hiệu "~"Dấu Nặng dùng vào một âm đọc nhấn giọng xuống, kí hiệu "."

Cách phát âm tiếng Việt lớp 1 2023 theo phương pháp Bộ GDĐT đưa ra

Chữ viết và phát âm là sự kết hợp giữa hệ thống các ký hiệu để ghi ngôn ngữ thành văn bản, cũng như miêu tả lại ngôn ngữ thông qua các biểu tượng, ký hiệu gọi là các âm, vần. Đối với những người học ngoại ngữ thì việc làm quen với bảng chữ cái của ngôn ngữ đó và phát âm chuẩn là việc đầu tiên hết sức quan trọng.

Hiện nay, trong bảng phát âm tiếng Việt lớp 1 mới nhất sẽ bao gồn các nguyên âm đơn là a, ă, â, e, ê, i, y, o, ô, ơ, u, ư, oo. Bên cạnh đó sẽ cùng đi với 3 nguyên âm đôi với nhiều cách viết khác nhau như: ua – uô, ia – yê – iê, ưa – ươ.

Về cách phát âm tiếng Việt lớp 1 mới nhất vẫn đảm bảo theo các quy tắc sau đây:

Nguyên âm đơn/ghép+dấu: Áo, Oi, Ở, Ô,…(Nguyên âm đơn/ghép+dấu) + phụ âm: ăn, uống,. . .Phụ âm + (nguyên âm đơn/ghép+dấu): da, hỏi, cười. . .Phụ âm + (nguyên âm đơn/ghép+dấu)+phụ âm: cơm, thương, không,…“a” và “ă” là hai nguyên âm. Về cách phát âm chúng gần như giống nhau với khẩu hình miệng mở nang cùng vị trí của lưỡi hơi cong lên cùng với độ mở của khuôn miệng.Với nguyên âm “ơ” và “â” cũng có cách phát âm khá giống nhau, nhưng âm “ơ” khẩu hình miệng mở nâng lên với cách đọc ngắn hơn, âm “ơ” sẽ dài hơn.Đối với các nguyên âm đơn trong tiếng việt thường sẽ không lặp lại ở các vị trí gần nhau, sẽ dẫn tới việc phát âm sai. Không như tiếng Anh chúng có thể đứng gần nhau như Look, See,… Còn tiếng Việt thuần chủng sẽ không có, hầu hết một số từ cái xoong, quần soóc,… đều là những từ vay mượn, khi phát âm thì sẽ kéo dài âm “o” ở giữa.Khi dạy cách phát âm tiếng Việt lớp 1 mới nhất cho học sinh, cần dựa vào độ mở của miệng cùng vị trí đặt lưỡi để phát âm đúng nhất. Đặc biệt, giáo viên cần miêu tả rõ vị trí mở miệng, lưới khi phát âm từ sẽ đặt ở đâu. Để phát âm tốt thì sẽ cần tới sự tưởng tượng phong phú của các bé thông qua việc quan sát thầy cô, bố mẹ hướng dẫn.

*

Ngoài ra, trong bảng phát âm tiếng Việt phần lớn sẽ có nhiều phụ âm đơn như b, t, v, s, x, r…ngoài ra cũng có sự kết hợp của phụ âm là hai âm đơn ghép lại như:

Ph: Phở, phim, phường….Th: thướt tha, thấp thoáng,…Tr: tre, trúc, trước, trên….Gi: gia giáo, giảng giải,….Ch: cha, chú, che chở….Nh: nhỏ nhắn, nhẹ nhàng….Ng: ngây ngất, ngân nga,…Kh: không khí, khập khiễng….Gh: ghế, ghi, ghé, ghẹ….Ngh: nghề nghiệp….

Không chỉ vậy, trong cách phát âm tiếng Việt lớp 1 cần chú ý có 3 phụ âm được ghép lại từ nhiều chữ cái khác nhau như:

“k” được ghi bằng:K khi đứng trước i/y, iê, ê, e (VD: kí/ký, kiêng, kệ, …);Q khi đứng trước bán nguyên âm u (VD: qua, quốc, que…)C khi đứng trước các nguyên âm còn lại (VD: cá, cơm, cốc,…)“g” được ghi bằng:Gh khi đứng trước các nguyên âm i, iê, ê, e (VD: ghi, ghiền, ghê,…)G khi đứng trước các nguyên âm còn lại (VD: gỗ, ga,…)“ng” được ghi bằng:Ngh khi đứng trước các nguyên âm i, iê, ê, e (VD: nghi, nghệ, nghe…)Ng khi đứng trước các nguyên âm còn lại (VD: ngư, ngả, ngón…)

Cách phát âm các vần sẽ được đọc như sau:

Các chữ đọc như cũ: a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, y
Các chữ đọc là "dờ" nhưng phát âm có phần khác nhau: gi; r; d
Các chữ đều đọc là "cờ": c; k; q

Những lưu ý trong cách phát âm tiếng Việt cho học sinh tiểu học

Mặc dù hệ thống tiếng Việt đã được xây dựng thành một thể thống nhất. Tuy nhiên, trong cách phát âm tiếng Việt lớp 1 cũng có một vài điểm gây khó khăn cho các bé khi đọc và ghi nhớ như:

*

Đối với vần “gi”, khi ghép với các vần như “iêng”, “iếc” sẽ phải bỏ bớt một chữ “i”.Trường hợp ngược lại, nếu có hai chữ chỉ đọc một âm như “g” và “gh” đều đọc là “gờ”. Để phân biệt cho các bé thì giáo viên sẽ phải đọc là “gờ” đơn (g) và “gờ” kép (gh). Cũng tương tự với vần ng (ngờ đơn) và ngh (ngờ kép) cũng phát âm như vậy.Hay trường hợp chữ “d” và “gi” thực chất hai chữ này phát âm khác nhau như trong từ “da bò” và “gia đình” nhưng nhiều học sinh thường nhầm lần. Nên để phân biệt, cần để bé biết âm “d” phát âm là “dờ” và âm “gi” sẽ phát âm là “di”.Một âm được ghi bằng nhiều chữ cái như “c”, “k” và “q”. Khi dạy bé cách phát âm thì “c” đọc là “cờ”, “k” đọc là “ca” và “q” phát âm là “cu”. Đặc biệt âm “q” sẽ không bao giờ đứng một mình mà thường đu cùng âm “u” để phát âm thành “quờ”. Hay âm i có i ngắn và y dài các bé cũng cần lưu ý để tránh phát âm sai như “thúy” và “thúi”.

Kết luận

Qua những chia sẻ trên có thể thấy cách phát âm tiếng Việt lớp 1 khá khó với lứa tuổi của các bé. Vậy nên đòi hỏi giáo viên và cả bố mẹ cần phải có một phương pháp học hợp lý để giúp bé cảm thấy không quá khó khăn khi làm quen với bộ môn tiếng Việt này.

Trong đó, phương pháp dạy học tiếng Việt online qua ứng dụng Vcanthiepsomtw.edu.vn là một sự lựa chọn hoàn hảo mà bố mẹ không nên bỏ qua cho bé nhà mình nhé. Tìm hiểu về sản phẩm Vcanthiepsomtw.edu.vn tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.