Các dạng toán violympic lớp 2 năm 2022, luyện thi violympic lớp 2

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (137.15 KB, 7 trang )


DẠNG GIẢI TOÁN QUA MẠNG LỚP 2Đề ôn luyện số 1Câu 1: 24 : 4 – …= 3Câu 3: 15 : 5 × 9 =Câu 2: 15 : 3 × 7 =Câu 4: 32 : 4 – ….= 5Câu 5: Số nhỏ nhắn nhất tất cả hai chữ số mà lại thương hai chữ số của số đó bởi 4 là số.Câu 6: hiện nay anh 25 tuổi, em 19 tuổi. Tính toàn bô tuổi của 2 bạn bè khi tuổi em bởi tuổi anh hiện nay.Trả lời: toàn bô tuổi của hai bạn bè khi chính là ….tuổi.Câu 7: Số nhỏ nhắn nhất có hai chữ số nhưng thương nhị chữ số của số đó bởi 8 là số.Câu 8: Số lớn số 1 có hai chữ số cơ mà thương hai chữ số của số đó bởi 2 là số.Câu 9: Số nhỏ nhắn nhất mà khi mang nhân với 5 được kết quả vẫn to hơn 38 là số
Câu 10: Số lớn số 1 có nhị chữ số nhưng tích nhì chữ số của số đó bằng 0 là số
Câu 1: đôi mươi : 4 × 5 =Câu 2: 16 : 4 × 6 =Câu 3: 30 : 3 + ….= 19Câu 4: 15 : 5 × 8 =
.Câu 5: Có một trong những lượng gạo, giả dụ có thêm 1 kg nữa thì vẫn vừa đủ để chia vào 9 túi, mỗi túi 5kg. Hỏi số lượnggạo kia là bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời: con số gạo đó là…..kg.Câu 6: tía bạn Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và bây chừ đều 9 tuổi.Tính toàn bô tuổi của cha bạn sau 3 nămnữa.Trả lời: tổng cộng tuổi của bố bạn đó sau 3 năm nữa là …. Tuổi.Câu 7: hiện thời anh 16 tuổi, em 8 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 bạn bè khi tuổi em bởi tuổi anh hiện nay nay.Trả lời: tổng cộng tuổi của hai bằng hữu khi đó là…..tuổi.Câu 8: Số lớn nhất có hai chữ số nhưng mà tích hai chữ số của số đó bằng 24 là số.Câu 9: Số lớn số 1 mà khi rước nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ dại hơn 30 là số
Câu 10: Số lớn số 1 mà khi lấy nhân với 3 được hiệu quả vẫn nhỏ hơn 25 là số
Đề ôn luyện số 2Câu 1: 12 : 3 + …. = 20Câu 2: 32 : 4 – …= 5Vn
Doc - cài đặt tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 3: 45 : 5 : 3 =Câu 4: 30 : 3 + ….. = 19Câu 5: Số nhỏ bé nhất tất cả hai chữ số mà lại thương nhị chữ số của số đó bởi 9 là số
.Câu 6: Có một số lượng gạo, nếu bao gồm thêm 2kg nữa thì đang vừa đủ để phân tách vào 9 túi, mỗi túi 4kg. Hỏi số lượng gạođó là từng nào ki-lô-gam?
Trả lời: số lượng gạo đó là ….kg.Câu 7: Có một số trong những lượng gạo, nếu bao gồm thêm 3kg nữa thì vẫn vừa đầy đủ để chia vào 10 túi, từng túi 4kg. Hỏi số lượnggạo đó là từng nào ki-lô-gam?
Trả lời: con số gạo sẽ là …..kg.Câu 8: Số lớn số 1 mà khi lấy nhân cùng với 5 được hiệu quả vẫn nhỏ tuổi hơn 33 là số
Câu 9: Số lớn nhất có hai chữ số nhưng tích nhì chữ số của số đó bằng 18 là số
Câu 10: Số lớn số 1 có nhì chữ số mà thương nhì chữ số của số đó bằng 3 là số..Đề ôn luyện số 3Câu 1: 35 : 5 + ….= 14Câu 3: 20 : 4 × 8 =Câu 2: 15 : 3 × 8 =Câu 4: 15 : 3 × 9 =Câu 5: Có một trong những lượng gạo,nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo kia nếu mang đựngvào từng túi 5kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời: nếu đựng vào từng túi 5kg thì được…. Túi.Câu 6: Số nhỏ bé nhất bao gồm hai chữ số cơ mà thương hai chữ số của số đó bằng 9 là số.

Bạn đang xem: Các dạng toán violympic lớp 2


Câu 7: Có một trong những lượng gạo nếu rước đựng vào từng túi 4kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo kia nếu rước đựngvào mỗi túi 3kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời: nếu như đựng vào mỗi túi 3kg thì được … túi.Câu 8: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được tác dụng vẫn nhỏ hơn 33 là số
Câu 9: Số bé bỏng nhất cơ mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn lớn hơn 25 là số
Câu 10: Số lớn nhất mà khi lấy nhân cùng với 4 được hiệu quả vẫn nhỏ tuổi hơn 34 là số
Câu 1: 32 : 4 + …. = 31Câu 3: 40 : 4 : 5 =Câu 2: 12 : 3 × 5 =Câu 4: 12 : 3 × 9 =Câu 5: Em hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 2 chữ số không giống nhau?
Trả lời:Có vớ cảsố bao gồm 2 chữ số không giống nhau.Vn
Doc - sở hữu tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 6: hiện nay anh 25 tuổi, em 19 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bởi tuổi anh hiện nay.Trả lời: tổng số tuổi của hai bạn bè khi đó là …. Tuổi.Câu 7: Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 5 là số.Câu 8: Số lớn số 1 mà khi mang nhân cùng với 5 được kết quả vẫn bé dại hơn 48 là số
Câu 9: Số nhỏ bé nhất cơ mà khi mang nhân cùng với 4 được tác dụng vẫn lớn hơn 26 là số
Câu 10: Số bé bỏng nhất cơ mà khi đem nhân với 3 được tác dụng vẫn to hơn 25 là số
Hãy điền số phù hợp vào địa điểm .... Nhé !Đề ôn luyện số 4Câu 1: 15 : 3 × 5 =Câu 2: 12 : 4 × 7 =Câu 3: 16 : 4 × 10 =Câu 4: 12 : 4 × 5 =Câu 5: Có một số lượng gạo nếu lấy đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi.Hỏi số lượng gạo kia nếu mang đựngvào từng túi 3kg thì được từng nào túi?
Trả lời: ví như đựng vào từng túi 3kg thì được …. Túi.Câu 6: Có một số lượng gạo, nếu tất cả thêm 2kg nữa thì vẫn vừa đầy đủ để phân tách vào 10 túi, từng túi 5kg. Hỏi số lượnggạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?
Trả lời: số lượng gạo đó là ….. Kg.Câu 7: Có một số lượng gạo, giả dụ có thêm một kg nữa thì đã vừa đầy đủ để phân chia vào 9 túi, từng túi 5kg. Hỏi số lượnggạo kia là từng nào ki-lô-gam?
Trả lời: số lượng gạo đó là …. Kg.Câu 8: Số lớn số 1 mà khi lấy nhân với 4 được tác dụng vẫn nhỏ dại hơn 34 là số
Câu 9: Số lớn số 1 mà khi lấy nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 32 là số
Câu 10: Số nhỏ nhắn nhất gồm hai chữ số nhưng tích nhì chữ số của số đó bằng 8 là số.Đề ôn luyện số 5Câu 1:20 : 4 × 8 =
Câu 3:35 : 5 – ….= 3Câu 2:15 : 3 + ….. = 40Câu 4: 15 : 3 × 8 =Câu 5: Có một vài lượng dầu, giả dụ thêm 1l nữa thì vẫn vừa đủ nhằm đựng vào 9 can, mỗi can 3l. Tính số lượng dầu đó.Trả lời: số lượng dầu chính là …. L.Vn
Doc - thiết lập tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 6: Có một số lượng gạo nếu rước đựng vào mỗi túi 4kg thì được 6 túi.Hỏi con số gạo kia nếu lấy đựngvào từng túi 3kg thì được từng nào túi?
Trả lời: nếu đựng vào mỗi túi 3kg thì được….. Túi.Câu 7: Có một số trong những lượng dầu, ví như thêm 2l nữa thì đã vừa đủ để đựng vào 6 can, mỗi can 5l. Tính số lượng dầu đó.Trả lời: con số dầu đó là …… l.Câu 8: Số lớn nhất mà khi rước nhân với 4 được kết quả vẫn bé dại hơn 30 là số
Câu 9: Số lớn nhất có nhị chữ số nhưng thương nhị chữ số của số đó bởi 3 là số.Câu 10: Số lớn số 1 mà khi mang nhân cùng với 3 được công dụng vẫn nhỏ dại hơn 32 là số
Các bài bác tập từ bỏ luyện1/ Bốn năm ngoái tuổi hai anh em là bao nhiêu? Biết rằng hiện thời số tuổi của hai đồng đội cộng lại là 18 tuổi.Trả lời : Bốn năm kia tuổi hai đồng đội cộng lại là
tuổi.2. Hãy đến biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cùng lại là từng nào tuổi? Biết sau 4 năm nữa tuổi của 2bạn ấy cộng lại là 22 tuổi.Trả lời:Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại làtuổi.3. Biết bây chừ tuổi của 2 chúng ta Hồng và Hà cùng lại là 18 tuổi. Hãy cho thấy thêm sau 3 năm nữa tuổi của 2 chúng ta ấycộng lại là bao nhiêu tuổi. ?
Trả lời:sau 4 năm nữa tuổi của 2 các bạn ấy cộng lại làtuổi.4. Việt bao gồm 19 bé tem, Việt đến Mai và Lan mỗi bạn 4 bé tem. Hỏi Việt sót lại bao nhiêu nhỏ tem ?
Trả lời: Việt còn lạicon tem.5. Lan có 7 bức tranh, mỗi bức ảnh một màu ,gồm 3 một số loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh da trời là nhiềunhất , màu tím là không nhiều nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức ảnh màu xanh?
Trả lời:Số bức tranh màu xanh của Lan là
bức.6. Hà tất cả 9 nhỏ tem, Mai và Lan mỗi bạn cho Hà thêm 3 bé tem. Hỏi Hà có bao nhiêu nhỏ tem ?
Trả lời: Hà còn lạicon tem.7. Việt tất cả 11 nhỏ tem, Việt cho Mai với Lan mỗi các bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn sót lại bao nhiêu nhỏ tem ?
Trả lời: Việt còn lạicon tem.8. Lan có 6 viên bi, mỗi viên một màu ,gồm 3 một số loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số viên bi màu xanh lá cây là nhiều nhất ,màu tím là ít nhất. Em hãy cho thấy Lan bao gồm mấy viên bi màu xanh?
Trả lời:Số viên bi màu xanh của Lan làviên.9. Mẹ cho lan và hoa mỗi người 5 chiếc bánh. Sau đó mẹ mang lại thêm mọi người 2 dòng nữa. Hỏi. Hỏi lan cùng hoa cótất cả bao nhiêu cái bánh?
Vn
Doc - download tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trả lời:Lan với hoa có số bánh làcái.
10. Lan gồm 6 viên bi, từng viên một màu ,gồm 3 nhiều loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số viên bi màu xanh là nhiều nhất ,màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết thêm Lan gồm mấy viên bi màu sắc xanh?
Trả lời:Số viên bi red color của Lan làviên.11. Tứ năm nữa tuổi hai bạn bè là bao nhiêu? Biết rằng bây giờ số tuổi của hai bằng hữu cộng lại là 18 tuổi.Trả lời : tư năm nữa tuổi hai anh em cộng lại làtuổi.12.Hãy mang đến biết bây chừ tuổi của 2 các bạn Hồng cùng Hà cùng lại là bao nhiêu tuổi? biết rằng 4 thời gian trước tuổi của 2bạn ấy cùng lại là 19 tuổi.Trả lời:Hiện ni tuổi của 2 chúng ta ấy cùng lại làtuổi.13.Biết hiện thời tuổi của 2 chúng ta Hồng và Hà cộng lại là 18 tuổi. Hãy cho biết thêm 4 năm kia tuổi của 2 chúng ta ấycộng lại là bao nhiêu tuổi. ?
Trả lời:4 thời gian trước tuổi của 2 bạn ấy cùng lại làtuổi.
14.Cho các số sau 3, 5, 6 . Hỏi bao gồm mấy số tất cả hai chữ số được viết từ hầu hết số đó ?
Trả lời: Cósố.15.Cho các số sau 3, 7, 6, 5 . Hỏi bao gồm mấy số bao gồm hai chữ số được viết từ mọi số đó? Trả lời:Cósố.16.Cho các số sau 3, 0, 6, 5 . Hỏi gồm mấy số có hai chữ số được viết từ phần nhiều số đó? Trả lời:Cósố.17/Cho các số sau 3, 0, 1, 5 . Hỏi số lớn số 1 có hai chữ số được viết từ gần như số đó ? Trả lời: Số lớnnhất là.18/Cho những số sau 3, 0, 1, 5 . Hỏi số nhỏ xíu nhất tất cả hai chữ số được viết từ đa số số đó? Trả lời: Số bénhất là.19/ Hỏi bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có hai chữ số lớn hơn 15 nhỏ hơn 55 ?
Trả lời: Cósố tự nhiên có nhì chữ số lớn hơn 15 bé dại hơn 55.
20/ Hỏi bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số to hơn 30 ?
Trả lời: Cósố thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số lớn hơn 30.21/ Hỏi bao gồm bao nhiêu số tự nhiên có nhì chữ số nhỏ dại hơn 54 ?
Trả lời: Cósố thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số to hơn 54.22/ tự số 11 cho số 56 gồm bao nhiêu số trường đoản cú nhiên. Trả lời:Từ số 11 cho số 56 cósố tự nhiên23/ từ số 13 đến số 76 có bao nhiêu số tự nhiên. Trả lời:Từ số 18 mang đến số 76 cósố trường đoản cú nhiên.Vn
Doc - download tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí14/ tự số 13 mang lại số 76 tất cả bao nhiêu số nhiêu số tròn chục. Trả lời:chục .Từ số 18 cho số 76 có
25/ tự số 13 mang lại số 76 tất cả bao nhiêu số nhiêu số có hai chữ số không giống nhau. Trả lời:số tròn
Từ số 18 mang đến số 76 cósố gồm hai chữ số không giống nhau.26/ cho những số sau 2, 3 Tính tổng những số tất cả hai chữ số được viết từ đa số số đó ?
Trả lời: tổng các số có haichữ số được viết từ những số đó là.26/ cho những số sau 2, 0, 1 Tính tổng các số tất cả hai chữ số được viết từ đông đảo số đó ?
Trả lời: tổng các số có haichữ số được viết từ đầy đủ số đó là.26/ cho các số sau 1, 0, 2 Tính tổng các số gồm hai chữ số khác biệt được viết từ đều số kia ?
Trả lời: tổng cácsố có hai chữ số khác nhau được viết từ đa số số kia là.26/ cho những số sau 1, 3 Tính tổng những số có hai chữ số được viết từ đa số số đó ?
Trả lời: tổng các số có hai chữsố được viết từ gần như số kia là.27/ cho các số sau 3, 6, Tính tổng những số gồm hai chữ số không giống nhau được viết từ đa số số kia ?28/ Trả lời: tổng những số tất cả hai chữ số được viết từ phần đông số kia là
.29/ Số A cùng với số 31 thì bằng số 78 trừ số 12. Số A là.30/ Số A cộng với số 31 thì ngay số 78 cộng số 12. Số A là.31/ Số A trừ với số 31 thì thông qua số 25 cùng số 12. Số A là.32/ Số A trừ cùng với số 31 thì ngay số 55 trừ số 12. Số A là.33/ bố lớp 1A1, 1A2, 1A3 mỗi lớp có 32 học tập sinh. Tính tổng số học sinh của ba lớp trên. Tổng số học sinh củaba lớp bên trên là.34/ Tổng số học sinh của cha lớp 1A1, 1A2, 1A3 tất cả 99 học sinh. Số học viên của lớp 1A1 với 1A2 là 64 em. Tínhsố học sinh của lớp 1A3. Số học viên của lớp 1A3 là.34/ Tổng số học sinh của tía lớp 1A1, 1A2, 1A3 gồm 99 học tập sinh. Số học viên của lớp 1A1 và 1A2 mỗi lớp bao gồm 32em. Tính số học viên của lớp 1A3. Số học sinh của lớp 1A3 là
.35/ Tổng số học viên của bố lớp 1A1, 1A2, 1A3 có 99 học tập sinh. Số học viên của lớp 1A1 là 33 em cùng 1A2 có32 em. Tính số học viên của lớp 1A3. Số học sinh của lớp 1A3 là36/ Số ngay tức khắc trước số 35 là số38/ Số lập tức sau số 66 là số...37/ Số liền trước số 75 là số39/ Số ngay thức thì trước số 70 là số..Vn
Doc - thiết lập tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí40/ Số tức khắc trước là 90 là vậy số chính là số.41/ Số ngay lập tức sau là 100 là vậy số chính là số42/ Số ngay thức thì trước số 99 là số.
.43/ chị em mua mang đến em một cái cặp không còn 41 ngàn đồng, mối cây bút 11 ngàn và một cây kéo không còn 21 nghìn đồng. Mẹđã mua hết số tiến là.43/ Hãy cho biết thêm từ 25 cho 38 tất cả bao nhiêu số từ bỏ nhiên. Tự 25 mang đến 38 cósố từ nhiên44/ Hãy cho biết thêm có bao nhiêu số từ bỏ nhiên to hơn 25 và nhỏ tuổi hơn 58. Cónhỏ hơn 58.số từ bỏ nhiên lớn hơn 25 và44/ Hãy cho thấy từ 25 mang đến 58 tất cả bao nhiêu số trường đoản cú nhiên. Cósố tự nhiên và thoải mái từ 25 cho 58.45/ đem 2 chữ số 5 cùng 7 viết thành các số tất cả hai 2 chữ số khác nhau rồi cùng các công dụng đó lại với nhau thì kếtquả bằng.46/ cho các số 0, 8, 5 , 1, 9 tổng của số lớn số 1 có hai chữ số và số bé xíu nhất bao gồm hai chữ số được viết từ các số đólà.
47/ cho các số 0, 8, 5 , 1, 9. Tìm kiếm số lớn nhất và số nhỏ nhất có hai chữ số không giống nhau được viết từ những số đó. Sốlớn nhất tất cả hai chữ số và khác biệt là.. Số bé dại nhất tất cả hai chữ số khác biệt là
Vn
Doc - mua tài liệu, văn bạn dạng pháp luật, biểu chủng loại miễn phí.

 Tham gia khoa học “Các dạng bài bác trọng tâm nâng cấp Vi
Olympic lớp 2” các em học sinh sẽ tự tín hơn, hoàn toàn có thể dành được rất nhiều giải cao hơn trong cuộc thi online Toán.

+ nội dung khóa học:

Khóa học được chia thành các bài giảng clip chuyên đề toán nâng cấp lớp 2 thường xuất hiện thêm trong các cấp thi giúp học sinh nhận diện được các dạng toán với các cách thức giải phù hợp.

Thời gian: 1 năm tính từ lúc ngày đăng ký.

Xem thêm: Dây Chuyền Bạc Nữ Đơn Giản, 【Dây Chuyền Bạc Nữ】Cao Cấp, Mới Nhất 2021

+ vẻ ngoài học: Thông qua các clip bài giảng, học tập sinh:

Nắm được những dạng toán nâng cao
Phương pháp giải các dạng toán đó, quan trọng là cách thức giải nhanh, phản xạ nhanh với đề
Tự giải những bài tập trong bài giảng trước lúc theo dõi lời giải của giáo viên.Tự luyện lại những câu hỏi thường xuyên làm cho sai, trải qua thuật toán ưu tiên làm mở ra các câu có tác dụng sai.Ghi lại thắc mắc trong quy trình học, làm bài bác để dàn xếp dưới bài bác giảng.
Tự giác làm bài bác tập từ bỏ luyện để đánh giá mức độ hiểu với kiểm tra kĩ năng làm các dạng bài bác tập cơ bản và mở rộng trong SGK.Thực hành giải các bài tập online, có khối hệ thống chấm điểm với xếp hạng hệt như thi thật.

Tham gia khóa học tập này, những con được ôn luyện trọn vẹn kiến thức lớp 2 theo các dạng bài tập trọng tâm nâng cấp lớp 2, được hỗ trợ giải đáp vướng mắc trong suốt quy trình tham gia khóa học.


Đặc biệt: lịch sử dân tộc học tập của học sinh sẽ được gửi vào email của phụ huynh vào ngày ở đầu cuối của tháng. 

Giáo viên giảng dạy: Thầy giáo Nguyễn Thành Long – Người có tương đối nhiều năm tởm nghiệm huấn luyện toán tiểu học với Luyện thi Toán .

Tham khảo thêm các khóa học lớp 2 khác.


Thông tin bỏ ra tiết


1. Bài Giảng học tập Thử


6 bài học


2. Tuyển Tập những Dạng Bài trọng tâm Trong Đề VIO 2


63 bài xích học


3. Đề luyện thi violympic Toán 2


22 bài xích học


Giảng viên


*

Nguyễn Thành Long

Môn dạy: Toán, Lý

Học vấn: Đại học


Quá trình công tác và gớm nghiệm: Thầy Nguyễn Thành Long vẫn có tay nghề 10 năm huấn luyện với mặt hàng trăm học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi Violympic Toán, Thi học tập sinh tốt Toán.

Đặc biệt, hết sức nhiều học sinh của thầy thi đỗ vào những trường chuyên, rất chất lượng ở hà thành như: Amsterdam, Giảng Võ, Chu Văn An,....

Thầy nguyên là giáo viên khối hệ thống Giáo dục Anhxtanh Hà Nội. Giáo viên khối hệ thống Giáo dục canthiepsomtw.edu.vn. Thầy giáo đội tuyển toán trường Khương Mai Hà Nội phương pháp giảng dạy.


*

Về canthiepsomtw.edu.vn Giới thiệu cơ chế & hình thức chung dụng cụ và bề ngoài thanh toán chính sách bảo mật tin tức Thông tin thanh toán giao dịch Giáo viên nổi tiếng câu hỏi thường chạm mặt Tuyển dụng
thương mại dịch vụ và ứng dụng Học offline Hỏi đáp Tin tức cung cấp từ xa học online tiểu học Học online trung học tập Học online trung học phổ thông bình luận của phụ huynh và học sinh
*
*

Bản quyền trực thuộc về trung trung tâm canthiepsomtw.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.