Điểm Sàn Đại Học Cần Thơ 2022 Chính Xác, Điểm Chuẩn Đại Học Cần Thơ Năm 2022

Trường Đại học bắt buộc Thơ tuyển sinh vào năm 2022 theo 6 phương thức, trong những số đó trường dành về tối đa 40% tiêu chuẩn xét tuyển học tập bạ, tổng chỉ tiêu trong năm này là 7.560.

Bạn đang xem: Điểm sàn đại học cần thơ

Điểm chuẩn Đại học yêu cầu Thơ năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 16/9. Xem cụ thể điểm chuẩn theo kết quả thi giỏi nghiệp THPT, học bạ phía dưới.


Điểm chuẩn Đại Học buộc phải Thơ năm 2022

Tra cứu điểm chuẩn Đại Học nên Thơ năm 2022 đúng đắn nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chính thức Đại Học phải Thơ năm 2022

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có


Trường: Đại Học đề nghị Thơ - 2022

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7140202 Giáo dục tè học A00; C01; D01; D03 23.9
2 7140204 Giáo dục công dân C00; C19; D14; D15 26
3 7140206 Giáo dục thể chất T00; T01; T06 20.25
4 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B08; D07 26
5 7140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; D07 22.5
6 7140211 Sư phạm thứ lý A00; A01; A02; D29 25.3
7 7140212 Sư phạm Hóa học A00; B00; D07; D24 25.5
8 7140213 Sư phạm Sinh học B00; B08 23.9
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; D15 26.5
10 7140218 Sư phạm lịch sử C00; D14; D64 27
11 7140219 Sư phạm Địa lý C00; C04; D15; D44 26.25
12 7140231 Sư phạm giờ đồng hồ Anh D01; D14; D15 25.75
13 7140233 Sư phạm giờ Pháp D01; D03; D14; D64 22
14 7220201 Ngôn ngữ Anh; 2 chăm ngành:- ngôn ngữ Anh;- thông ngôn – Biên dịch tiếng Anh. D01; D14; D15 26
15 7220201H Ngôn ngữ Anh (học tại khu Hòa An) D01; D14; D15 24.75
16 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01; D03; D14; D64 23
17 7229001 Triết học C00; C19; D14; D15 25.5
18 7229030 Văn học C00; D01; D14; D15 25
19 7310101 Kinh tế A00; A01; C02; D01 24.4
20 7310201 Chính trị học C00; C19; D14; D15 25.75
21 7310301 Xã hội học A01; C00; C19; D01 25.75
22 7310630 Việt nam giới họcchuyên ngành hướng dẫn viên du lịch C00; D01; D14; D15 26
23 7310630H Việt Nam học tập (học tại quần thể Hòa An)chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch C00; D01; D14; D15 25
24 7320104 Truyền thông nhiều phương tiện A00; A01; D01 24.75
25 7320201 Thông tin - thư viện A01; D01; D03; D29 20
26 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; C02; D01 24.75
27 7340101H Quản trị kinh doanh (học tại quần thể Hòa An) A00; A01; C02; D01 23
28 7340115 Marketing A00; A01; C02; D01 25.25
29 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; C02; D01 24.5
30 7340121 Kinh doanh yêu mến mại A00; A01; C02; D01 24.25
31 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; C02; D01 25
32 7340301 Kế toán A00; A01; C02; D01 25
33 7340302 Kiểm toán A00; A01; C02; D01 24
34 7380101 Luật; 3 chăm ngành:- mức sử dụng hành chính;- cách thức thương mại;- dụng cụ tư pháp. A00; C00; D01; D03 25.75
35 7380101H Luật (học tại khu vực Hòa An) chăm ngành điều khoản Hành chính A00; C00; D01; D03 25.15
36 7420101 Sinh học A02; B00; B03; B08 22.75
37 7420201 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D07 23.5
38 7420203 Sinh học ứng dụng A00; A01; B00; B08 23
39 7440112 Hóa học A00; B00; C02; D07 22.5
40 7440301 Khoa học môi trường A00; A02; B00; D07 20
41 7460112 Toán ứng dụng A00; A01; A02; B00 22.75
42 7460201 Thống kê A00; A01; A02; B00 21
43 7480101 Khoa học sản phẩm công nghệ tính A00; A01 25.4
44 7480102 Mạng máy tính và media dữ liệu A00; A01 24.25
45 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 26.3
46 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 24.75
47 7480106 Kỹ thuật sản phẩm tính A00; A01 24.5
48 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.5
49 7480201H Công nghệ thông tin (học tại khu vực Hòa An) A00; A01 24
50 7480202 An toàn thông tin A00; A01 24.75
51 7510401 Công nghệ chuyên môn hóa học A00; A01; B00; D07 23.5
52 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01 23.25
53 7510605 Logistics và cai quản chuỗi cung ứng A00; A01; D01 25
54 7520103 Kỹ thuật cơ khí; 2 siêng ngành:Cơ khí chế tạo máy;Cơ khí ô tô. A00; A01 23.8
55 7520114 Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01 23
56 7520201 Kỹ thuật điện A00; A01; D07 23.7
57 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01 23.4
58 7520216 Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa A00; A01 24.25
59 7520309 Kỹ thuật trang bị liệu A00; A01; B00; D07 23
60 7520320 Kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 20.75
61 7520401 Vật lý kỹ thuật A00; A01; A02; C01 23.5
62 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; B00; D07 23.5
63 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00; A01; B00; D07 19
64 7540105 Công nghệ chế biến thủy sản A00; A01; B00; D07 17.75
65 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00; A01 22.7
66 7580202 Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy A00; A01 20
67 7580205 Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông A00; A01 20
68 7580213 Kỹ thuật cấp cho thoát nước A00; A01; B08; D07 16.75
69 7620103 Khoa học đất; chuyên ngành cai quản đất và công nghệ phân bón A00; B00; B08; D07 15.5
70 7620105 Chăn nuôi A00; A02; B00; B08 15.75
71 7620109 Nông học B00; B08; D07 15.25
72 7620110 Khoa học cây trồng; 2 chuyên ngành:- kỹ thuật cây trồng;- Nông nghiệp technology cao.

Xem thêm: Chủ đề những tin nhắn troll bạn trai, chủ đề những tin nhắn bá đạo nhất

A02; B00; B08; D07 15
73 7620112 Bảo vệ thực vật B00; B08; D07 16
74 7620113 Công nghệ rau trái cây và cảnh quan A00; B00; B08; D07 15.25
75 7620114H Kinh doanh nông nghiệp (học tại khu vực Hòa An) A00; A01; C02; D01 15.25
76 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00; A01; C02; D01 16
77 7620115H Kinh tế nông nghiệp & trồng trọt (học tại khu Hòa An) A00; A01; C02; D01 15.75
78 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; B00; B08; D07 16
79 7620302 Bệnh học thủy sản A00; B00; B08; D07 15.5
80 7620305 Quản lý thủy sản A00; B00; B08; D07 16
81 7640101 Thú y A02; B00; B08; D07 21.6
82 7720203 Hóa dược A00; B00; C02; D07 24.9
83 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C02; D01 24.4
84 7850101 Quản lý tài nguyên với môi trường A00; A01; B00; D07 17.5
85 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên A00; A01; C02; D01 16.25
86 7850103 Quản lý khu đất đai A00; A01; B00; D07 16.25
87 7420201T Công nghệ sinh học tập (CTTT) A01; B08; D07 20
88 7620301T Nuôi trồng thủy sản (CTTT) A01; B08; D07 15.25
89 7220201C Ngôn ngữ Anh (CTCLC) D01; D14; D15 24.5
90 7340101C Quản trị kinh doanh (CTCLC) A01; D01; D07 21.75
91 7340120C Kinh doanh quốc tế (CTCLC) A01; D01; D07 23.75
92 7340201C Tài chủ yếu – bank (CTCLC) A01; D01; D07 21.5
93 7480103C Kỹ thuật phần mềm (CLCLC) A01; D01; D07 23.75
94 7480201C Công nghệ tin tức (CTCLC) A01; D01; D07 24.5
95 7510401C Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (CTCLC) A01; B08; D07 19.25
96 7520201C Kỹ thuật điện (CTCLC) A01; D01; D07 21.5
97 7540101C Công nghệ lương thực (CTCLC) A01; B08; D07 19.25
98 7580201C Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) A01; D01; D07 20
99 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) A01; D01; D07 20.5
học viên lưu ý, để gia công hồ sơ chính xác thí sinh xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển năm 2022 tại phía trên

ngôi trường ĐH cần Thơ và Trường ĐH Y dược nên Thơ vừa thông báo điểm sàn xét tuyển với thủ tục xét hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông vào đh chính quy năm 2022.


Đại học Cần Thơ: Điểm sàn thấp nhất 15

Ngày 31.7, Trường ĐH Cần Thơ đã ra thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng cho xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào đại học chủ yếu quy năm 2022. Theo đó, điểm sàn đăng ký kết xét tuyển được xác định theo từng mã ngành tuyển sinh, ko phân biệt tổ hợp xét tuyển với không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng. Bảng điểm sàn của Trường Đại học Cần Thơ cao nhất là 19 cùng thấp nhất là 15. Vào đó, 12/13 ngành sư phạm lấy 19 điểm (trừ Giáo dục thể chất lấy 18) gồm: Sư phạm toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, giáo dục tiểu học, giáo dục công dân.

*

Bảng điểm sàn của trường Đại học Cần Thơ cao nhất là 19 và thấp nhất là 15

ĐHCT

Cũng theo thông báo, điều kiện đăng ký xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Trường ĐH Cần Thơ là thí sinh bao gồm tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) từ điểm sàn trở lên và không có môn thi như thế nào từ 1,0 điểm trở xuống là đủ điều kiện đăng ký kết xét tuyển vào ngành tương ứng. Ko nhân hệ số môn thi, không sử dụng điểm miễn môn ngoại ngữ với không sử dụng điểm bảo lưu những năm trước để xét tuyển.

*

Các ngành sư phạm của Trường Đại học Cần Thơ gồm điểm sàn 19, trừ giáo dục thể chất 18 điểm

đình tuyển

Riêng với ngành giáo dục thể chất: môn thi năng khiếu-thể dục thể thao đạt từ 5,0 điểm trở lên (do Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức thi vào trong ngày 19.6.2022 cùng 17.7.2022). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học bao gồm quy năm 2022 của Trường Đại học Cần Thơ là 7.560.

Đại học Y dược Cần Thơ lấy cao nhất 22 điểm

Trước đó, ngày 31.7, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cũng đã thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ thiết yếu quy năm 2022.

Theo đó, mức điểm tối thiểu xét tuyển là 19 và cao nhất 22. Trong 10 ngành xét tuyển, ngành y khoa cùng răng hàm mặt dẫn đầu với 22 điểm; nhì ngành tất cả mức điểm sàn 21 gồm y học cổ truyền cùng dược học; 6 ngành gồm y học dự phòng, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học và y tế công cộng thuộc 19 điểm.

*

Điểm sàn vừa công bố từ 19-22 điểm tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ

đình tuyển

Mức điểm sàn xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực vực và đối tượng ưu tiên được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học hệ bao gồm quy năm 2022. Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, trường ưu tiên chọn môn toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu. Năm 2022, Trường ĐH Y dược Cần Thơ tuyển sinh 2.200 chỉ tiêu, vào đó chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 2.136, từ dự bị dân tộc là 64.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.