ĐỨC CHÚA TRỜI MẸ GIÊRUSALEM VÀ SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI, GIÁO PHÁI ĐỨC CHÚA TRỜI MẸ

Tin Lành của Đức Chúa Trời đang được truyền bá trên toàn thế giới thật nhanh chóng. Lịch sử của sự cứu rỗi tìm kiếm người nhà trên trời bị mất làm cho thế gian náo động theo lời tiên tri, và Đức Chúa Trời làm cho lập Siôn tại mỗi nơi các thánh đồ đi đến. Tôi nghĩ rằng mọi sự này đều là kết quả các con cái Siôn liên hiệp làm việc Tin Lành với một tấm lòng và nhiệt tình theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Mẹ.

Bạn đang xem: Đức chúa trời mẹ giêrusalem

Đối với chúng ta, có tương lai sáng láng được dự định. Có lời hứa rằng khi vinh hiển của Mẹ Giêrusalem được truyền bá thì muôn dân sẽ dồn đến và trở về cùng Đức Chúa Trời, còn các thánh đồ sẽ trị vì đời đời mãi mãi trên Nước Thiên Đàng, nơi vĩnh cửu. Đây là vận mệnh của chúng ta. Chúng ta hãy dò xem thông qua Kinh Thánh rằng vận mệnh của chúng ta được thay đổi nhờ ai, và hãy làm hết chức vụ của Tin Lành mà không để lại hối hận trong sự trông mong Nước Thiên Đàng giống như sứ đồ Phaolô, người xong sự chạy, mong chờ mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho mình.

Vận mệnh phải chết được biến thành vận mệnh sống đời đời

Xưa có một người ăn xin luôn đổ lỗi cho vận mệnh của mình. Một hôm, người ấy đã gặp một hiền nhân. Người ăn xin than vãn về tình cảnh của mình và nói rằng nếu mình sinh ra với vận mệnh giống như của người giàu hoặc những vị anh hùng thì tốt biết bao nhiêu. Khi nghe chuyện này, hiền nhân nói rằng người ăn xin cũng đã sinh ra với vận mệnh giống như họ. Cảm thấy hoài nghi, người ăn xin hỏi lời ấy nghĩa là gì, thì hiền nhân trả lời.

“Họ sinh ra với vận mệnh phải chết, và anh cũng sinh ra với vận mệnh phải chết, chẳng phải vậy sao?”

Ý hiền nhân nói là kể cả người giàu, kể cả người ăn xin, kể cả vĩ nhân, kể cả người bình thường đều sẽ chết nên đều là vận mệnh như nhau. Có thể coi rằng hóa ra cả loài người sinh ra với vận mệnh giống nhau, là sự chết. Tuy nhiên, vận mệnh của chúng ta – những người gặp Đức Chúa Trời, đã được thay đổi. Đức Chúa Trời thay đổi vận mệnh của chúng ta mà vốn không thể không đi đến điểm đích cuối cùng là sự chết, thành vận mệnh sống đời đời. Có lời hứa rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta đến thế giới không có sự chết, đau đớn, và buồn rầu nữa.

“Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa.”Galati 4:28

Kinh Thánh gọi chúng ta là “con của lời hứa”. Trước khi gặp Đức Chúa Trời, chúng ta đối mặt với vận mệnh phải chết, nhưng sau khi gặp Đức Chúa Trời, chúng ta được thuộc trong lời hứa. Hãy tìm xem lời hứa mà Đức Chúa Trời hứa cùng chúng ta là gì, và lời hứa này thay đổi vận mệnh của chúng ta bằng cách nào.

“Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.”I Giăng 2:25

Tất thảy mọi người sinh ra với vận mệnh phải chết, song Đức Chúa Trời hứa sự sống đời đời cho chúng ta. Lời hứa mà Đức Chúa Trời – Đấng Chân Thành đã hứa, tuyệt đối không bao giờ bị biến đổi hoặc hủy bỏ. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để đi đến cùng sự sống đời đời mà Đức Chúa Trời đã hứa?

Sự sống đến từ Mẹ

Nếu xem xét thiên nhiên mà Đức Chúa Trời sáng tạo, thì chúng ta có thể phát hiện sự quan phòng của Đức Chúa Trời.

“Lạy Ðức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên.”Khải Huyền 4:11

Tại vì Đức Chúa Trời sáng tạo bởi ý muốn của Ngài nên chúng ta có thể hiểu nguyên lý trên trời thông qua muôn vật. Mọi sinh vật trên đất đều được sinh ra và nhận sự sống bởi mẹ. Kể cả loài chim trên bầu trời, kể cả loài cá dưới biển, kể cả các loài thú đồng chạy trên cánh đồng, tất cả đều được sanh ra thông qua mẹ của mỗi loài. Loài người cũng như vậy. Trong bụng mẹ, mắt, mũi, miệng, tai, tay và chân được hình thành. Mọi quá trình sáng tạo được tiến hành thông qua mẹ.

Được phán rằng những sự ở dưới đất này là hình và bóng của những sự trên trời (Hêbơrơ 8:5). Có thực thể thì mới có hình và bóng của nó. Trên đất này là hình và bóng, mọi sinh vật nhận sự sống từ mẹ thì sự sống đời đời trong thế giới linh hồn là thực thể, được ban cho bởi ai?

Vì có Mẹ trong thế giới linh hồn, nên mới có mẹ trong thế giới dưới đất này. Trong việc sự sống được sinh ra bởi mẹ, có chứa đựng ý muốn sâu sắc của Đức Chúa Trời. Hãy ghi nhớ lời phán rằng những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới được đi vào Nước Thiên Đàng, hiểu đúng đắn và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời (Mathiơ 7:21).

“Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất. Ðức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Ðức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.”Sáng Thế Ký 1:26-27

Nhiều người tin rằng một mình Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã phán rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người.” Vì sao Đức Chúa Trời tự xưng Ngài là “Chúng Ta”?

Ngài dựng nên theo hình ảnh của duy nhất Đức Chúa Trời, mà người nam cùng người nữ được dựng nên. Đức Chúa Trời – Đấng dựng nên người nam cùng người nữ không phải là một Đấng mà là Đức Chúa Trời mang hình ảnh nam cùng Đức Chúa Trời mang hình ảnh nữ, là Đấng tự xưng Ngài là “Chúng Ta”. Đức Chúa Jêsus dạy dỗ rằng Đức Chúa Trời mang hình ảnh nam là “Cha chúng tôi ở trên trời” (Mathiơ 6:9). Vậy thì chẳng phải Đức Chúa Trời mang hình ảnh nữ đương nhiên là “Mẹ chúng ta” hay sao?

Thông qua Sáng Thế Ký chương 1, chúng ta cũng có thể xác minh sự thật rằng đối với chúng ta, có Mẹ phần linh hồn. Sự sống phần xác thịt được ban cho bởi mẹ phần xác thịt. Giống như vậy, sự sống đời đời phần linh hồn cũng được ban cho duy chỉ thông qua Mẹ phần linh hồn. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì có Đức Chúa Trời Mẹ, nên sự sống đời đời được ban cho chúng ta, và vận mệnh phải chết của chúng ta được thay đổi thành vận mệnh của sự sống.

Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật bởi ý muốn của Ngài, mà loài người đầu tiên được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, là Ađam và Êva. Khi dựng nên Ađam và Êva, Ngài dựng nên với ý muốn rõ ràng.

“Nhưng từ Ađam cho đến Môise, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Ađam, là người làm hình bóng của Ðấng phải đến.”Rôma 5:14

Ađam là người làm hình bóng của Đấng phải đến, tức là Đấng Christ Tái Lâm. Khi dựng nên Ađam, Đức Chúa Trời đã nghĩ về Đấng Christ Tái Lâm trong đầu và sáng tạo. Ngài dựng nên Êva – vợ của Ađam với ý muốn nào?

“Ađam gọi vợ là Êva, vì là mẹ của cả loài người.”Sáng Thế Ký 3:20

Ađam gọi vợ mình là Êva, nghĩa là “sự sống”, là vì Êva là mẹ của cả loài người. Chúng ta có thể hiểu được sự thật rằng nếu Ađam là nhân vật làm hình bóng của Đấng Christ Tái Lâm, thì giống như Ađam có Êva, Đấng Christ Tái Lâm cũng phải có Vợ, và giống như Êva trở nên mẹ của cả loài người, Vợ Ngài là Mẹ của mọi linh hồn.

Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng ban sự sống đời đời

Dầu Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng, nhưng Ngài phán lặp đi lặp lại rằng riêng việc ban sự sống đời đời và làm cho sống lại thì Ngài sẽ làm cho hoàn thành vào những ngày sau rốt (Giăng 6:39-40, 44, 54). Lời này gợi ý về sự thật rằng Mẹ – Đấng ban sự sống đời đời cho nhân loại ắt sẽ hiện ra vào thời đại cuối cùng. Về sự này, Kinh Thánh tiên tri như sau.

“Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).”Khải Huyền 19:7-8

Sau khi gặp Mẹ, vận mệnh phải chết của chúng ta được thay đổi thành vận mệnh sống đời đời, chúng ta làm sao không vui vẻ và mừng rỡ được? Chiên Con trong Khải Huyền chỉ ra Đức Chúa Jêsus Tái Lâm, là Đức Thánh Linh. Vì đã được phán rằng lễ cưới Chiên Con đã tới và Vợ Ngài đã sửa soạn, nên Đấng Christ Tái Lâm đến trong thời đại Đức Thánh Linh sau cùng ắt phải có Vợ giống như đối với Ađam có Êva. Giống như Êva là mẹ của cả loài người, Đấng ấy là Mẹ của hết thảy mọi người nhận sự sống đời đời.

“Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống.”Khải Huyền 21:9-10

“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”Galati 4:28

Trong sự mặc thị mà Giăng đã thấy, Vợ của Chiên Con là Giêrusalem từ trên trời mà xuống, còn trong sách Galati, Giêrusalem ở trên cao là Mẹ chúng ta. Khi nhận biết mối quan hệ với chúng ta, thì hóa ra Đấng ấy chính là Mẹ của chúng ta. Chúng ta có Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng ban sự sống đời đời.

Cho nên, những người được hứa ban sự sống đời đời, là những người tin vào Đức Chúa Trời Mẹ. Khi trở thành con cái của Mẹ thì chúng ta mới có thể trở nên con của lời hứa giống như Ysác.

“Vì có lời chép: Hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sanh nở chi hết, hãy vui mừng; Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sanh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bựt tiếng reo cười, Vì con cái của vợ bị để sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta, chúng ta cũng như Ysác, là con của lời hứa… Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ.”Galati 4:27-31

Trong gia đình của Ápraham, có ba người có thể nhận cơ nghiệp. Đó là Êliêse – đầy tớ trung tín, Íchmaên – con trưởng được sanh ra giữa Ápraham và con đòi Aga, và Ysác được sanh ra từ Sara – người tự do. Theo tục lệ của Ysơraên thì con trưởng phải được kế thừa tài sản của cha mẹ, nhưng Ysác trở thành người thừa kế và nhận cơ nghiệp, chứ không phải con trưởng đã nhận lấy. Đức Chúa Trời đã hứa trước rằng duy chỉ Ysác – người được sanh ra bởi Sara mới có thể trở thành người kế thừa.

Nếu Ysác đã sanh ra từ thân thể của Aga thì há có thể nhận cơ nghiệp được chăng? Nếu không bởi mẹ là Sara – người tự do thì Ysác không thể trở thành người kế tự. Giống như vậy, nếu không gặp được Mẹ thì dù chúng ta có nhiều tài năng, phẩm tánh và tư chất vượt trội đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể trở thành con của lời hứa. Đấng cầm chìa khóa có thể thay đổi vận mệnh của chúng ta là Mẹ. Thông qua Đức Chúa Trời Mẹ vĩnh cửu, chúng ta nhận được sự sống đời đời, và vận mệnh trở thành người kế tự của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta.

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”Khải Huyền 22:17

Lý do Thánh Linh và Vợ Mới kêu gọi nhân loại là để làm cho sống. Giống như lời “Ađam sau hết là thần ban sự sống.” (I Côrinhtô 15:45), Êva sau hết, là Vợ hiện ra cùng Thánh Linh – Đấng Christ Tái Lâm là Ađam sau hết, cũng đến thế gian này với tư cách là thần ban sự sống.

Đức Chúa Trời Cha Mẹ đích thân mặc đền tạm xác thịt mà đến vào thời đại Đức Thánh Linh sau cùng với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới, và kêu gọi chúng ta. Ngài gọi chúng ta để thay đổi vận mệnh của nhân sinh đáng thương bị định phải chết đời đời thành vận mệnh của sự sống đời đời, và thay đổi vận mệnh đi vào địa ngục thành vận mệnh đi vào Nước Thiên Đàng. Cho nên Kinh Thánh gọi tin tức này là “tin tốt” và là “tin lành”. Tin tức rằng Thánh Linh và Vợ Mới ban nước sự sống, là tin tức vui mừng mà chúng ta phải cho cả nhân loại biết.

Hãy bày tỏ sự sáng vinh quang của Giêrusalem

Vì Ngài thay đổi vận mệnh của chúng ta, nên chúng ta tin vào lời tiên tri và làm theo lời tiên tri là được. Đối với chúng ta, vận mệnh vinh hiển được hứa.

“Hãy dấy lên, và sáng lòe ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Ðức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Ðức Giêhôva dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay.”Êsai 60:1-4

Duy chỉ sự sáng có thể đẩy lùi sự tối tăm. Ngay cả trong hiện thực phần linh hồn mà sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, khi sự sáng lẽ thật được chiếu thì nhiều người được thức tỉnh. Những kẻ từ chối Mẹ – Đấng đến để thay đổi vận mệnh xấu sang vận mệnh tốt, sẽ bị tiêu tan theo vận mệnh của chúng, song những người tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ và ở lại trong lẽ thật, không chỉ được nhận phước lành của sự sống đời đời, mà còn được nhận chức vụ thầy tế lễ nhà vua trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu (Êsai 60:12, Khải Huyền 22:1-5).

“Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Ðức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!”Êsai 60:21-22

Hãy sốt sắng rao truyền sự sáng lẽ thật của Giêrusalem. Hãy rao truyền cho mọi người thế gian hầu cho họ đến Siôn và thay đổi vận mệnh. Trái đất là thành ẩn náu của linh hồn, tức là nhà tù, nên ai ai cũng gánh nặng nỗi đau và khốn khổ ở mức độ nào đó. Đức Chúa Trời Mẹ đã thay đổi hết thảy vận mệnh của chúng ta, đến nỗi chúng ta có thể luôn sống vui vẻ thậm chí cuộc sống thể ấy. Ngài làm cho chúng ta vốn nhỏ bé và yếu ớt được trở nên mạnh mẽ, và được trở nên một dân mạnh trong Tin Lành. Lời tiên tri đang được hiện thực hóa ngay cả bây giờ.

“Kế đó, người dẫn ta đem ta về cửa nhà; và nầy, có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa, về phía đông; vì mặt trước nhà ngó về phía đông, và những nước ấy xuống từ dưới bên hữu nhà, về phía nam bàn thờ… Người dẫn ta sấn lên phía đông, tay cầm một cái dây, lấy dây đo được một ngàn cuđê; người khiến ta lội qua nước, nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo một ngàn, và khiến ta lội qua nước, nước vừa đến đầu gối ta. Người lại đo một ngàn, và khiến ta lội qua nước, nước lên đến hông ta. Người lại đo một ngàn nữa; bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được… Người bảo ta rằng: Những nước nầy chảy thẳng đến phương đông, xuống nơi đồng bằng, và chảy về biển; và khi đã chảy về biển, nước biển sự trở nên ngọt. Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật hay sống, tức là vật động trong nước, đều sẽ được sống; và ở đó sẽ có loài cá rất nhiều. Nước ấy đã đến đó thì nước biển trở nên ngọt, và khắp nơi nào sông ấy chảy đến thì mọi vật sống ở đó…”Êxêchiên 47:1-12

Biển nghĩa là xã hội nhân loại (Tham khảo: Khải Huyền 17:15). Nơi nào nước sông sự sống từ đền thánh Giêrusalem chảy đến, những sinh vật đã chết được sống lại. Tại đây chúng ta có thể tìm được lý do vì sao chúng ta phải rao truyền nước sự sống trên cả thế gian, và vì sao luôn phải vui mừng mãi mãi và phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn.

Xem thêm: Cát Tường Và Con Gái Mc Cát Tường, Nhan Sắc Xinh Đẹp Của Con Gái Mc Cát Tường

Nhờ Mẹ, vận mệnh của chúng ta được thay đổi. Ngài thay đổi vận mệnh phải chết thành vận mệnh sống đời đời, và thay đổi vận mệnh của tội nhân thành vận mệnh của thầy tế lễ nhà vua. Chúng ta là những người hạnh phúc biết bao! Chúng ta nên luôn dâng cảm tạ và vinh hiển lên Mẹ, Đấng từ trên trời xuống thế gian này để thay đổi vận mệnh của chúng ta. Mẹ dặn dò chúng ta nhiều lần rằng tuyệt đối đừng từ bỏ Nước Thiên Đàng. Hãy có lòng tự hào và đức tin với tư cách là con của lời hứa được nhận vận mệnh tốt thông qua Mẹ, hãy dạn dĩ rao truyền tin tức tốt đẹp này và vui mừng đi theo con đường Nước Thiên Đàng.

Nhiều văn minh trên thế giới tin rằng khởi nguyên của thiên nhiên và sự sống là ở nơi mẹ, coi mẹ thành thần nữ và hầu việc. Theo kết quả nghiên cứu về mặt lịch sử và xã hội thì thấy được rằng họ đã kiếm tìm ổn định tâm lý ở nơi mẹ. Từ khi sinh ra, hết thảy chúng ta có cảm xúc bẩm sinh tìm kiếm mẹ. Hơn nữa, chúng ta thiết cần dinh dưỡng về mặt tinh thần và xác thịt từ mẹ.

AVăn minh cổ đại tín ngưỡng vào “mẹ”

Lịch sử chính là khoa học. Khoa học là tập hợp thể của tri thức được kết hợp bằng trật tự, tầng lớp hóa và hệ thống hóa. Thông qua các tri thức này, chúng ta có thể chứng minh khoa học. Xem xét lịch sử đã qua, thì chúng ta có thể thấy được rằng nhiều văn minh cổ đại cho đến nay đã có tín ngưỡng mãnh liệt đối với mẹ.

*
Từ lâu, văn minh cổ đại coi rằng “mẹ” là nguyên lý sự sống và sáng tạo, là Đấng ban sự sống cho sinh vật, và là sự dồi dào của sự sống và nguồn của sự sống. Chính vì thế, nhiều văn minh thế giới như Canhđê – Assyria, Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc, Hy Lạp, La Mã đều tin rằng khởi nguyên của thiên nhiên và sự sống là ở nơi mẹ.

Lấy ví dụ về văn minh Inca ở Nam Mỹ, thì dân Inca đã thờ lạy nữ thần Pachamama, được gọi là Mamapacha hoặc Pachamama, tên có nghĩa là mẹ trái đất. Họ tin rằng nữ thần đó là nguồn của sự sống. Vậy thì vì sao họ đã làm nên mẹ và thờ lạy? Họ đã muốn nhận cái gì thông qua mẹ?

Vì sao loài người thiết cần mẹ?

Theo kết quả nghiên cứu về mặt lịch sử và xã hội thì thấy được rằng họ đã kiếm tìm ổn định tâm lý. Ổn định linh hồn đem lại ổn định tâm lý; ổn định tâm lý đem lại ổn định phần xác. Sự này gây ảnh hưởng tới phát triển xã hội và đồng thời nối tới phát triển chính trị và phát triển kinh tế nữa.

Ổn định về tinh thần, tâm lý, phần xác đóng góp nhiều cho phát triển xã hội. Một cách thực chất, mọi điều này ra từ mẹ. Tâm lý học xác minh rằng mẹ là sự tồn tại thiết cần đối với nhân sinh nhân loại theo bản năng.

Nghĩa là từ khi sinh ra, hết thảy chúng ta có cảm xúc bẩm sinh tìm kiếm mẹ. Và chúng ta có bản năng muốn ở trong tình yêu và bảo hộ của mẹ. Hơn nữa, chúng ta thiết cần dinh dưỡng về mặt tinh thần và xác thịt từ mẹ.

Như tôi đã nói, nhiều văn minh trong quá khứ đã làm nên và thờ lạy hình tượng nữ thỏa mãn điều kiện của mẹ, và coi thánh là thần nữ để nhận sự ổn định tâm lý và thể xác.

*

Mari của Thiên Chúa giáo không phải là Đức Chúa Trời Mẹ

Thiên Chúa giáo là nhà thờ lợi dụng tâm lý này và tạo ra nữ thần. Họ dựng hình tượng nữ đồng trinh Mari mà chẳng thể cử động và làm cho mọi người thờ lạy trước đó. Xét theo quan điểm của Kinh Thánh thì Mari chỉ là một trong những người mà Đức Chúa Trời chọn để làm hoàn thành công việc cứu chuộc. Song, Thiên Chúa giáo thăng cấp Mari chẳng qua chỉ là một vật thọ tạo thành đối tượng nhờ cậy vào, như thần thánh.

Họ cho rằng ở nơi Mari, họ có thể tìm được tình yêu, ổn định tinh thần, hòa bình, lương thực phần hồn, nhân từ, là những gì loài người thiết cần theo bản năng. Hơn thế nữa, họ nghĩ rằng Mari là sự tồn tại cao nhất trên đất này, và đến nỗi nghĩ rằng Mari ở trên vị trí cao hơn Đức Chúa Trời ở trên trời.

Mari là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Vật thọ tạo không thể cao hơn Đấng Sáng Tạo. Đối với những người tin tưởng khoa học cũng vậy, điều này không logíc. Vì thế, nhiều nhà khoa học không chấp nhận Mari là Đức Chúa Trời Mẹ. Mari chỉ là người làm hoàn thành công việc mà Đức Chúa Trời giao cho theo lời tiên tri, chứ không phải là Đức Chúa Trời Mẹ.

Không có việc nào xảy ra ngẫu nhiên cả. Nếu không phải là ngẫu nhiên thì nguyên nhân sanh ra những người coi Mari như thần thánh và suy tôn làm Đức Chúa Trời là gì? Đối với nguyên nhân, thì có nguồn bắt đầu nguyên nhân cùng khởi nguyên và thời điểm phát sinh. Tôi xin hỏi một câu để trả lời giải đáp. Quả thật, có Mẹ phần linh hồn chăng?

Đức Chúa Trời Mẹ từ tầm nhìn của khoa học

Trước tiên, hãy tìm hiểu theo quan điểm logíc của khoa học. Nhiều nhà khoa học nói rằng nếu có cha, thì nhất thiết có mẹ. Tại vì nếu không có con thì không được gọi là cha và nếu có con thì có mẹ. Đây là logíc đương nhiên. Vì thế những nhà khoa học theo logíc đều nói rằng “Nếu có cha thì nhất thiết có mẹ.”

Và khi xem thiên nhiên mà các nhà khoa học giải thích thì cũng có thể thấy rằng mọi sinh vật có mẹ. Kể cả loài người, kể cả loài cá, kể cả loài chim, kể cả thực vật đều nhận sự sống thông qua mẹ. Dầu là nhà khoa học nhiều nghi ngờ thì cũng không phủ nhận tế bào mầm sinh dục đực và cái.

*
Không chỉ thân thể, sinh lý mà còn tâm lý của đàn ông và đàn bà khác nhau rõ ràng. Khoa học thần kinh cho thấy rõ rằng giữa đàn ông và đàn bà có sự khác biệt lớn.

Ví dụ, nếu xem não của con người thì não trái và não phải của đàn bà ở gần nhau nhưng ngược lại, não trái và não phải của đàn ông được tách ra xa hơn. Vì thế thể chai liên kết não trái và não phải của đàn bà có tính lưu động lớn hơn. Sau khi đọc sách, không nói rõ được cốt lõi bằng đàn ông nhưng đàn bà miêu tả chi tiết tốt hơn. Nêu ra kết luận thì giữa đàn ông và đàn bà, đàn bà có thể học tập nhanh hơn.

*
Some scientists even say that more females will survive than males when human beings face the doomsday. This is not a random result. This is a part of something that was preordained.

Một số nhà khoa học cho rằng nếu gặp phải nguy hiểm đối mặt với trạng thái loài người bị tuyệt chủng thì năng lực sinh tồn của đàn bà cao hơn nhiều so với đàn ông. Những điều này không đơn thuần là ngẫu nhiên. Chắc chắn là một phần nội dung đã định sẵn.

Đức Chúa Trời Mẹ từ tầm nhìn của Kinh Thánh

Xem Sáng Thế Ký 1:26-27 thì có biểu hiện mà Đức Chúa Trời phán rằng “Chúng Ta hãy làm nên loài người.”

Ðức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta…Sáng Thế Ký 1:26

Đức Chúa Trời luôn xưng Ngài là số nhiều chứ không phải là số ít “Ta”. Thông qua lời này, chúng ta có thể biết được rằng chắc chắn có Đức Chúa Trời Mẹ. Trong Khải Huyền 22:17, Đấng ban cho nước sự sống được ghi chép thành hai Đấng, là Đức Chúa Trời Thánh Linh và Vợ Mới.

Thánh Linh và vợ mới cùng nói:… Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.Khải Huyền 22:17

Thông qua liên từ “và”, có thể biết được rằng không phải chỉ có một Đấng, mà còn có một Đấng khác nữa. Lời này có nghĩa rằng không phải một mình Đức Chúa Trời Cha ban nước sự sống, nhưng Ngài hiện ra cùng Vợ Mới và ban nước sự sống.

*

Cha chúng ta, Mẹ chúng ta được làm chứng trong Kinh Thánh

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng vào ngày sau rốt, Ngài sẽ làm cho sống lại và ban cho sự sống đời đời. Dầu Ngài muốn ban nước sự sống và có thể làm như thế vào thời đại ấy, nhưng Ngài chờ đợi công việc ban nước sự sống cho đến ngày sau rốt. Ấy là vì Đức Chúa Trời Mẹ – Đấng ban cho nước sự sống cùng với Ngài sẽ hiện ra vào ngày sau rốt. Xem lời trong Khải Huyền 21:9-11 thì có ghi chép về Vợ của Chiên Con.

… ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con… và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống.Khải Huyền 21:9-10

Galati 4:26 chép rằng Giêrusalem ở trên cao, và trên cao chỉ ra trên trời. Và chép rằng Đấng đó là “Mẹ chúng ta”.

Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.Galati 4:26

Xem xét Kinh Thánh thì, như được chép trong Mathiơ, 2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus đến thế gian này, và cho biết rằng hãy gọi Đức Chúa Trời là Cha. Hơn nữa, sách Galati đề cập rằng chúng ta cũng có Mẹ nữa.

Lạy Cha chúng tôi ở trên trời… —> Đức Chúa Trời Cha
Mathiơ 6:9

Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. —> Đức Chúa Trời Mẹ
Galati 4:26

Như vậy, Kinh Thánh rõ ràng làm chứng cho không chỉ Đức Chúa Trời Cha mà còn Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Tín ngưỡng tin vào Đức Chúa Trời Mẹ không phải là ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời Mẹ có tồn tại chính xác luôn ở trong tấm lòng chúng ta, dò xét sâu sắc chúng ta, chủ quản tấm lòng chúng ta, ở giữa nhân sinh chúng ta, còn linh hồn chúng ta nhận ra Mẹ.

Để trực tiếp làm ứng nghiệm sự quan phòng của cứu chuộc, Mẹ đích thân đến trong xác thịt theo lời tiên tri Kinh Thánh, và vào thời đại cuối cùng này, Ngài đang ban nước sự sống cho chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.