Ngài Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Đà La Ni, Ma Lợi Chi Thiên

Một thời Đức Phật ngự tại vườn cửa Kỳ Thọ cung cấp Cô Độc Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma nội địa Xá Vệ Śrāvastya cùng với Đại A La Hán Mahā śrāvaka: Đại Thanh Văn tất cả một ngàn nhị trăm năm mươingười mang lại dự.

Bạn đang xem: Ma lợi chi thiên bồ tát

Lại tất cả vô lượng chúng Đại bồ Tát vì Di Lặc người tình Tát Maitreya bodhisatva, Mạn Thù Thất Lợi người thương Tát Maṃjuśrī bodhisatva, Quán nỗ lực Âm nhân tình Tát Avalokiteśvara bodhisatva làm cho bậc Thượng Thủ Pramukha, cùng với hàng Ma Lợi đưa ra Marīcī, tám bộ Trời dragon trước sau vây quanh.

Bấy giờ Xá Lợi Phất Śāriputra ngay tức thì từ ghế ngồi đứng dậy, trơ thổ địa áo hở vai phải, quỳ gối nên sát đất, chắp tay phía Phật rồi bạch Phật rằng: cố gắng Tôn! bọn chúng sinh ngơi nghỉ đời vị lại buộc phải làm pháp của tập thể nhóm nào sẽ được thoát các nạn?

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! nay ta vị ông mà lại nói bài toán này.

Khi ấy Hội Chúng vui vẻ hớn hở, khuyến thỉnh Đức Phật lần nữa.

Lúc đó Đức ráng Tôn bảo: Này các Tỳ Kheo Bhikṣu! Phía trước khía cạnh Trời bao gồm một vị Trời tên là Ma Lợi đưa ra Marīcī bao gồm Pháp Đại Thần Thông trường đoản cú Tại, thường xuyên đi trước phương diện Trời nhưng Mặt Trời chẳng thấy vị ấy, còn vị ấy thấy được Mặt Trời.

Không fan nào hoàn toàn có thể nhìn thấy, không tín đồ nào hoàn toàn có thể biết, không tín đồ nào có thể đuổi bắt được, không người nào rất có thể hại, không người nào hoàn toàn có thể bịa chuyện dối trá, không fan nào rất có thể trói buộc, không người nào có thể nợ nần tài vật dụng của vị ấy, không người nào hoàn toàn có thể phạt, chẳng sợ hãi oan gia śatrū được dịp thuận tiện hãm hại.

Đức Phật bảo: Này những Tỳ Kheo! trường hợp có bạn biết tên của vị Trời Ma Lợi đưa ra kia thì fan ấy cũng bắt buộc bị quan sát thấy, cũng quan trọng biết, cũng quan trọng đuổi bắt được, cũng quan yếu hại, cũng chẳng bị tín đồ bịa chuyện dối trá, cũng chẳng bị người trói buộc , cũng chẳng bị người nợ nần tài vật, cũng chẳng bị người trách phạt, cũng chẳng bị oan gia tất cả dịp dễ dàng hãm hại.

Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: nếu kẻ trai lành, người nữ giới thiện biết thương hiệu của Ma Lợi chi Thiên ấy thì cần nói lời này: Con, môn đệ họ tên… biết thương hiệu của Ma Lợi bỏ ra Thiên cho nên không fan nào rất có thể nhìn thấy con, không người nào rất có thể biết con, không bạn nào hoàn toàn có thể đuổi bắt được con, không người nào rất có thể hại con.

Không bạn nào có thể bịa chuyện gian sảo con, không người nào rất có thể trói buộc con, không người nào có thể nợ nần tài vật dụng của con, không fan nào rất có thể trách vạc con, cũng chẳng bị oan gia bao gồm dịp hãm hại con.

Chú này còn có Đại Thần Lực, thành tựu chỗ làm, phá toàn bộ ác. Nếu cần sử dụng Kết Giới
Sīmā bandha thì trong vòng một trămdo tuần, toàn bộ các ác không đủ can đảm đi vào.

Khi ấy Đức cố kỉnh Tôn ngay lập tức nói Chú là:

Nam tế bào phật đà gia Nam mô đạt ma gia Nam tế bào tăng già gia Đát điệt tha át la ca mạt tư ma la ca mạt bốn tô đồ gia dụng mạt tứ chi bát la mạt tứ ma ha chi chén bát la mạt tứ ma lợi chi dạ mạt tư an đát đà mãng cầu dạ mạt tư na tế bào tuý đô để tháo dỡ ha.

NAMO BUDDHĀYA NAMO DHARMĀYA NAMO SAṂGHĀYA.

TADYATHĀ: ARKA MAṢI, MARKA MAṢI, SUDHĀ MAṢI, JVALA.

MAṢI, MAHĀ JVALA MAṢI, ANTARDHĀNA MAṢI NAMO STUTE SVĀHĀ.

Trong nạn Vua chúa, hộ góp con. Trong nàn giặc cướp, hộ giúp con. Trong con đường đi, hộ giúp con. Bị lạc lối trong chỗ hoang vắng, hộ góp con. Ban ngày hộ góp con, đêm tối hộ giúp con. Trong nàn nước cuốn, hộ giúp con. Trong nàn lửa đốt, hộ giúp con.

Trong nạn La ngay cạnh Rākṣasa, hộ giúp con. Trong nàn Quỷ Trà Chỉ Nễ Ḍākiṇī, hộ giúp con. Trong nàn thuốc độc, hộ góp con. Lời thật của Phật, hộ giúp con. Lời thật của Pháp, hộ góp con. Lời thiệt của Tăng, hộ góp con. Lời thật của sản phẩm Trời, hộ giúp con. Lời thiệt của tín đồ Tiên, hộ góp con.

Đát điệt tha A la câu lệ a la câu lệ kê lật nhằm tát bà ca la hề tế tát bồ bả đột sắt xỉ tế tát bà y đô tía đạt la tỳ tế la xoa la xoa.

Tự xưng tên thường gọi toá ha.

TADYATHĀ: ARAKOLE ARAKOLE KĪRTTI SARVA GRAHEBHYAḤ, SARVA UTPĀDUṢṬEBHYAḤ, SARVA ITI.

UPADRAVEBHYAḤ, RAKṢA RAKṢA MĀṂ chúng ta tên… SVĀHĀ.

Phụng Thỉnh Ma Lợi đưa ra Thiên Chú. Một tên thường gọi là: Ma Lợi đưa ra Thiên Thân Chú.

Chú là:

Ná tế bào la đá na đá la dạ gia ma lợi đưa ra lợi đà gia ma bà đế di sa di, đá điệt tha Bà la lê bà đà lê bà la ha mục khê tát bà đồ sắt thệ bàn đà bàn đà sa bà ha.

NAMO RATNA TRAYĀYA MARĪCĪ HṚDAYAM ĀVARTEṢYĀMI.

TADYATHĀ: VARĀRE VANTĀRE VARĀHA MUKHE, SARVA DUṢṬAṂ BANDHA BANDHA SVĀHĀ.

Đức Phật bảo: Này những Tỳ Kheo! Nếu bao gồm người nhận biết Ma Lợi bỏ ra Thiên người tình Tát ấy sẽ trừ quăng quật được toàn bộ chướng nạn, nạn Vua chúa, nạn giặc cướp, nàn mãnh thu trùng độc, nạn nước lửa…

Nếu bao gồm người hy vọng hành pháp này thì pháp này là buổi tối thắng trong tất cả pháp. Fan Trì Chú hướng mặt về Bách Du Xà mãng cầu thì toàn bộ quỷ thần, người ác chẳng thể được dịp thuận tiện hãm hại.

Nếu thời gian đi làm việc trong nàn thời sáng sớm tỉnh dậy tụng Thân Chú thời điểm trước, chú vào trong 1 bụm nước, rưới vảy bốn phương cùng với rưới vảy thân của mình. Hoặc cúc áo, hoặc tay áo, hoặc góc áo cà sa… cứ một lượt Chú thì kết một lần, tổng cộng là bố kết. Liền đi qua Nạn. Tụng tiếp tục hai Đại Chú lúc đầu rồi đi ắt hết thảy toàn bộ việc nạn, quân phòng chủ… thảy phần đông mê say, số đông không xuất xắc biết…

Đức Phật Thuyết gớm này hoàn thành liền bảo các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần với những người dân… nghe Phật nói Ma Lợi bỏ ra Thiên Đà La Ni nhưng một lòng phụng trì thì tín đồ ấy chẳng bị toàn bộ các ác tạo hại.

Này những Tỳ Kheo! ví như có tín đồ hay viết chép đọc tụng thọ trì, hoặc giắt trong búi tóc, hoặc treo trong áo… tùy thân nhưng mà đi thì tất cả ác thảy đa số lui tan không dám đương cự.

Xem thêm: Top 3+ Cách Chế Biến Đu Đủ Xanh Tăng Vòng 1 Bằng Đu Đủ Cấp Tốc

Hán dịch: miếu Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịchPhục hồi Phạn Chú với Việt dịch: HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ cấp cho Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) trong nước Xá Vệ (Śrāvastya) cùng với Đại A La Hán (Mahā-śrāvaka: Đại Thanh Văn) có 1250 tín đồ đến dự. Lại có vô lượng chúng Đại nhân tình Tát do Di Lặc tình nhân Tát (Maitreya-bodhisatva), Mạn Thù Thất Lợi người yêu Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva), Quán cầm Âm người yêu Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva) làm bậc Thượng Thủ (Pramukha), cùng với hàng Ma Lợi Chi (Marīcī), tám bộ Trời rồng trước sau vây quanh”.

Bấy giờ Xá Lợi Phất (Śāriputra) tức khắc từ số ghế đứng dậy, biệt lập áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, lẹo tay hướng Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! bọn chúng sinh nghỉ ngơi đời vị lại nên làm Pháp của group nào sẽ được thoát những nạn?”

Đức Phật bảo Xá Lợi Phất: “Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! nay Ta bởi ông cơ mà nói việc này”

Khi ấy Hội Chúng vui lòng hớn hở, khuyến thỉnh Đức Phật lần nữa.

Lúc đó Đức chũm Tôn bảo: “Này các Tỳ Khưu (Bhikṣu)! vùng phía đằng trước mặt trời gồm một vị Trời tên là Ma Lợi bỏ ra (Marīcī) có Pháp Đại Thần Thông tự Tại, thường xuyên đi trước phương diện trời cơ mà mặt trời chẳng thấy vị ấy, còn vị ấy nhìn thấy mặt trời. Không người nào rất có thể nhìn thấy, không tín đồ nào rất có thể biết, không bạn nào rất có thể đuổi bắt được, không bạn nào có thể hại, không người nào rất có thể bịa chuyện dối trá, không fan nào rất có thể trói buộc, không tín đồ nào rất có thể nợ nần tài đồ của vị ấy, không tín đồ nào rất có thể phạt, chẳng sợ hãi Oan Gia (Śatrū) được dịp dễ ợt hãm hại”.

Đức Phật bảo: ”Này những Tỳ Khưu! nếu như có tín đồ biết thương hiệu của vị Trời Ma Lợi bỏ ra kia thì bạn ấy cũng bắt buộc bị nhìn thấy, cũng chẳng thể biết, cũng bắt buộc đuổi bắt được, cũng bắt buộc hại, cũng chẳng bị tín đồ bịa chuyện dối trá, cũng chẳng bị người trói buộc , cũng chẳng bị bạn nợ nần tài vật, cũng chẳng bị người trách phạt, cũng chẳng bị Oan Gia tất cả dịp dễ dàng hãm hại”

Đức Phật bảo các Tỳ Khưu: “Nếu kẻ trai lành, người phụ nữ thiện biết tên của Ma Lợi đưa ra Thiên ấy thì nên nói lời này: “Con, Đệ Tử (họ tên…) biết tên của Ma Lợi chi Thiên cho nên không fan nào hoàn toàn có thể nhìn thấy con, không fan nào hoàn toàn có thể biết con, không bạn nào rất có thể đuổi bắt được con, không tín đồ nào rất có thể hại con, không fan nào hoàn toàn có thể bịa chuyện gian dối con, không bạn nào có thể trói buộc con, không người nào rất có thể nợ nần tài vật dụng của con, không người nào có thể trách vạc con, cũng chẳng bị Oan Gia có dịp hãm sợ con”

Chú này có Đại Thần Lực, thắng lợi chỗ làm, phá tất cả ác. Nếu dùng Kết Giới

(Sīmā-bandha) thì trong khoảng 100 bởi Tuần, toàn bộ các ác không đủ can đảm đi vào”

Khi ấy Đức núm Tôn ngay tức khắc nói Chú là:

“Nam tế bào phật đà gia (1) Nam tế bào đạt ma gia (2) Nam tế bào tăng già gia (3) Đát điệt tha (4) át la ca mạt tư (5) ma la ca mạt tứ (6) tô đồ mạt bốn (7) chi bát la mạt tứ (8) ma ha chi chén la mạt tư (9) ma lợi bỏ ra dạ mạt tứ (10) an đát đà mãng cầu dạ mạt tư (11) na mô tuý đô nhằm (12) túa ha (13)”

*)NAMO BUDDHĀYA _ NAMO DHARMĀYA _ NAMO SAṂGHĀYA

TADYATHĀ: ARKA MAṢI, MARKA MAṢI, SUDHĀ MAṢI, JVALA

MAṢI, MAHĀ-JVALA MAṢI, ANTARDHĀNA MAṢI NAMO STUTE _ SVĀHĀ

_ Trong nạn vua chúa, hộ giúp con. Trong nàn giặc cướp, hộ góp con. Trong mặt đường đi, hộ góp con. Bị lạc lối trong chỗ hoang vắng, hộ góp con. Buổi ngày hộ góp con, đêm tối hộ góp con. Trong nàn nước cuốn, hộ giúp con. Trong nạn lửa đốt, hộ giúp con. Trong nàn La Sát (Rākṣasa), hộ góp con. Trong nàn Quỷ Trà Chỉ Nễ (Ḍākiṇī), hộ giúp con. Trong nạn thuốc độc, hộ giúp con. Lời thiệt của Phật, hộ giúp con. Lời thiệt của Pháp, hộ góp con. Lời thật của Tăng, hộ giúp con. Lời thật của hàng Trời, hộ giúp con. Lời thiệt của người Tiên, hộ giúp con.

“Đát điệt tha (1) A la câu lệ (2) a la câu lệ(3) kê lật nhằm (4) tát bà ca la hề tế (5) tát bồ bả đột sắt-xỉ tế (6) tát bà y đô tía đạt la tỳ tế (7) la xoa la xoa ( từ xưng thương hiệu gọi) (8) tháo ha (9)”

*)TADYATHĀ: ARAKOLE ARAKOLE KĪRTTI _ SARVA GRAHEBHYAḤ, SARVA UTPĀDUṢṬEBHYAḤ, SARVA ITI

UPADRAVEBHYAḤ, RAKṢA RAKṢA MĀṂ (Họ tên… ) SVĀHĀ

_ Phụng Thỉnh Ma Lợi bỏ ra Thiên Chú. Một tên thường gọi là: Ma Lợi đưa ra Thiên Thân Chú.

Chú là:

“Ná mô la đá-na đá-la dạ gia (1) ma lợi bỏ ra lợi đà gia (2) ma bà đế di sa di, đá điệt tha (4) Bà la lê (5) bà đà lê (6) bà la ha mục khê (7) tát bà vật dụng sắt-thệ (8) bàn đà bàn đà (9) sa bà ha (10)”

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA _ MARĪCĪ-HṚDAYAM- ĀVARTEṢYĀMI

TADYATHĀ: VARĀRE VANTĀRE VARĀHA-MUKHE, SARVA DUṢṬAṂ BANDHA BANDHA _ SVĀHĀ

Đức Phật bảo: “Này những Tỳ Khưu! Nếu tất cả người nhận biết Ma Lợi chi Thiên người tình Tát ấy đang trừ vứt được toàn bộ chướng nạn, nàn vua chúa, nàn giặc cướp, nàn mãnh thu trùng độc, nàn nước lửa….

Nếu bao gồm người mong muốn hành Pháp này thì Pháp này là buổi tối thắng trong tất cả Pháp. Fan trì Chú phía mặt về Bách Du Xà Na thì toàn bộ Quỷ Thần, người ác thiết yếu được dịp dễ ợt hãm hại.

Nếu thời gian đi sinh sống trong nàn thời sáng sủa sớm tỉnh dậy tụng Thân Chú cơ hội trước, chú vào trong 1 bụm nước, rưới vảy tứ phương cùng với rưới vảy thân của mình. Hoặc cúc áo, hoặc tay áo, hoặc góc áo cà sa… cứ một lần Chú thì kết một lần, tổng cộng là bố kết . Liền trải qua Nạn. Tụng tiếp tục hai Đại Chú trước khi rồi đi ắt hết thảy toàn bộ việc nạn, quân chống chủ… thảy mọi mê say , mọi không hay biết…

Đức Phật nói khiếp này hoàn thành liền bảo những Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần với các người dân… “Nghe Phật nói Ma Lợi đưa ra Thiên Đà La Ni nhưng một lòng phụng trì thì fan ấy chẳng bị tất cả các ác khiến hại.

Này các Tỳ Khưu! nếu có tín đồ hay viết chép đọc tụng lâu trì, hoặc giắt vào búi tóc, hoặc đeo trong áo… tùy thân nhưng đi thì toàn bộ ác thảy các lui tan không đủ can đảm đương cự”.

_Lúc ấy, bốn Chúng, tám cỗ Trời dragon lễ Phật rồi lui ra, thăng hoa phụng hành.

PHẬT NÓI ghê MA LỢI đưa ra THIÊN BỒ TÁT ĐÀ LA NI

_Hết_

————————————————————————————

PHẬT NÓI ghê MA LỢI bỏ ra THIÊN

Hán dịch: Đời Đường_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịchSưu tập Thủ Ấn, hồi phục Phạn Chú với Việt dịch: HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ: nắm Tôn) ngự sinh hoạt vườn cấp cho Cô Độc (Nāthapiṇḍadasyārāma) trong rừng Thệ Đa (Jeṭavaṇe) trên thành Thất La Phiệt (Śrāvastya)

Bấy giờ Đức cố gắng Tôn bảo: “Này các Bật Sô (Bhiṣu: Tỳ Khưu)! gồm một vị Trời tên là Ma Lợi đưa ra (Marīcī) bao gồm sức Đại Thần Thông tự Tại, thường đi trước mặt trời mà Nhật Thiên (Āditya-deva) Nguyệt Thiên (Candra-deva) chẳng thể nhìn thấy vị ấy, còn vị ấy nhìn thấy mặt trời. Không bạn nào rất có thể nhìn thấy, không tín đồ nào hoàn toàn có thể biết, không fan nào rất có thể đuổi bắt được, không tín đồ nào có thể trói buộc, không fan nào có thể hại được, không người nào có thể bịa chuyện dối trá, không tín đồ nào hoàn toàn có thể nợ nần tài thứ của vị ấy, không bạn nào rất có thể trách phạt, chẳng hại Oan Gia (Śatrū) được dịp dễ dàng hãm hại”.

Đức Phật bảo: “Này các Tỳ Khưu! giả dụ có người biết thương hiệu của vị Trời Ma Lợi chi ấy, thường xuyên ghi nhớ thì tín đồ ấy cũng chẳng thể bị chú ý thấy, cũng quan yếu biết, cũng chẳng thể đuổi bắt được, cũng không thể trói buộc, cũng bắt buộc hại, cũng chẳng thể bịa chuyện dối trá, cũng chẳng bị người nợ nần tài vật, cũng chẳng bị người trách phạt, cũng chẳng bị oan gia được dịp dễ dàng hãm hại.

Nếu kẻ trai lành, người phái nữ thiện biết tên của vị Trời Ma Lợi bỏ ra ấy, ước xin gia hộ thì cần nói lời này: “Con (Họ tên…) biết Thiên chủng loại Ma Lợi Chi gồm Đại Thần Lực. Nay bé quy mệnh, nguyện hãy hộ giúp thân của con, không người nào hoàn toàn có thể nhìn thấy con, không bạn nào rất có thể biết, không fan nào rất có thể đuổi bắt được con, không người nào rất có thể trói buộc con, không bạn nào rất có thể hại con, không người nào hoàn toàn có thể bịa chuyện lừa dối con, không tín đồ nào hoàn toàn có thể nợ nần tài vật của con, không bạn nào có thể trách phạt con, cũng không trở nên oan gia được dịp tiện lợi hãm sợ hãi con”

Khi ấy, Đức nuốm Tôn nói Đà La Ni là:

“Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã (1) đát nễ-dã tha (2) At ca ma tỷ (3) mạt ca ma tỷ(4) a độ ma tỷ (5) tử bát la ma tỷ (6) ma ha tử chén bát la ma tỷ (7) át đát tp đà nẵng ma tỷ (8) ma lý tử dã ma tỷ (9) nẵng mô sa-đổ đế (10) la khất-sái, la khất-sái hàm (11) tát phộc tát đát phộc nan tả (12) tát phộc đát-la (13) tát phộc bà dụ bát nại-la béo tỳ-dược, sa-phộc hạ (14)””

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

TADYATHĀ: ARKA MAṢI, MARKA MAṢI, ADHU (?
SUDHĀ) MAṢI, JVALA MAṢI, MAHĀ-JVALA MAṢI, ANTARDHĀNA MAṢI, MARĪCĪYA

MAṢI, NAMO STUTE _ RAKṢA RAKṢA MĀṂ, SARVA-SATTVĀNĀṂCA, SARVATRĀ SARVA PĀYA-UPADRAVEBHYAḤ SVĀHĀ

_ Tâm Chân Ngôn là:

“Ná mạc tam mạn đa một đà nam (1) Án, ma lý tức (2) sa-phộc hạ (3)”

*)NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ OṂ_ MARĪCĪ _ SVĀHĀ

Khi Đức nỗ lực Tôn nói Đà La Ni này dứt liền bảo những Tỳ Khưu: “Nếu có fan thọ trì tởm Pháp này thì cần tác Nguyện là: “Trong nạn vua chúa, hộ giúp con. Trong nạn giặc cướp, hộ góp con. Trong nàn đi đường, hộ giúp con. Bị lạc lối trong chốn hoang vắng, hộ góp con. Trong nàn nước lửa, hộ góp con. Trong nàn quân trận binh đao, hộ góp con. Trong nạn Quỷ Thần, hộ giúp con. Trong nàn thuốc độc, hộ góp con. Trong nàn ác thú, hộ giúp con. Trong nàn trùng độc, hộ giúp con. Vào nạn tất cả oan gia người ác, hộ giúp con. Lời thật của Phật, hộ góp con. Lời thiệt của Pháp, hộ giúp con. Lời thiệt của Tăng, hộ giúp con. Lời thiệt của chư Thiên, hộ giúp con. Lời thật của người Tiên, hộ góp con. Toàn bộ xứ tất cả thời, nguyện hay hộ góp con, Đệ Tử (Họ thương hiệu là…) sa-phộc hạ”

Đức Phật bảo: “Này những Tỳ Khưu! ví như kẻ trai lành, người phái nữ thiện, nhảy Sô, bật Sô Ni, Ô Bá Sách Ca, Ô Bà tư Ca, Quốc Vương, Đại Thần, toàn bộ hàng người… thời gian có những nạn thời thường cần chí trọng tâm tụng Ma Lợi đưa ra Đà La Ni này, chẳng ngóng gia công, tùy tụng tùy thành, xa lìa những nạn, trừ kẻ chẳng chí tâm.

Khi trì tụng thời kèm kết Bản Ấn. sử dụng hương xoa tay. đầu tiên kết Tam cỗ Tâm Ấn.

Hai tay cài chéo các ngón bên phía trong rồi gắng lại thành quyền, kèm dựng tuy nhiên song hai ngón dòng là Nhất Thiết Như Lai chổ chính giữa Ấn

*

Chân Ngôn là:

“Án (1) nhĩ nẵng nhĩ ca (2)”

*)OṂ _ JINA JIK

_ Tiếp kết Liên Hoa cỗ Tâm Ấn: Tức Ấn dịp trước, co ngón cái trái vào trong trái tim bàn tay, dựng trực tiếp ngón dòng phải.

*

Chân Ngôn là:

“Án (1) a phấn đấu ca (2)” 

*)OṂ_ AROLIK

_ Tiếp kết Kim Cương bộ Tâm Ấn: Tức Ấn dịp trước, co ngón cái đề nghị vào trong thâm tâm bàn tay, dựng thẳng ngón mẫu trái.

*

Chân Ngôn là:

“Ấn (1) phộc nhật-la địa lực ca (2)”

*)OṂ _ VAJRA DHṚK

_ Tiếp kết Hộ Thân Như Lai Quyền Ấn: Tay phải, co ngón chiếc nằm ngang trong thâm tâm bàn tay, 4 ngón còn sót lại nắm ngón dòng thành quyền.

*

Đem Quyền Ấn này gia trì 5 nơi trên thân của mình. Trước hết là vầng trán, vai phải, vai trái, trái tim, cổ họng , mỗi một nơi các tụng Chân Ngôn một biến.

Chân Ngôn là:

“Án (1) bộ, nhập-phộc la, hồng (2)”

*)OṂ_ BHUḤ JVALA HŪṂ

_ Tiếp kết Ma Lợi chi Bồ Tát Căn bản Ấn: 2 ngón út, 2 ngón vô danh, bên nên đè phía trái cùng cài chéo nhau bên nhau, dựng trực tiếp 2 ngón trỏ thuộc vịn nhau, 2 ngón giữa phần đông đặt ở lưng ngón trỏ nhắm tới phía trước mặt làm sao để cho đầu ngón vịn nhau, kèm dựng song song 2 ngón chiếc liền thành.

*

Kết Ấn để ngang trái tim, tụng Ma Lợi chi Thân Đà La Ni cùng với Tâm cơ hội trước, từng Chân Ngôn phần đa tụng bảy biến, mỗi biến đổi co 2 ngón dòng triệu mời, cũng call là Nghinh Thỉnh Ấn. Kèm dùng Ấn này, gia trì 5 khu vực trên thân rồi bung Ấn bên trên đỉnh đầu.

_ Tiếp kết Đại Tam Muội Gia Ấn, Tịch Trừ Kết Giới: Tay buộc phải đem ngón mẫu vịn trên móng ngón út, dựng thẳng 3 ngón sót lại như hình chày Tam Cổ. Tay trái cố Kim cưng cửng Quyền án sống trên trái tim.

*

Tùy tụng Chân Ngôn, rước tay buộc phải ấn sinh sống trên đỉnh đầu, chuyển phía trái 3 vòng tịch trừ tất cả loài khiến chướng nạn, liền chuyển bên nên 3 vòng và quơ mặt trên dưới tức thành kết Thập Phương Giới. Tất cả hàng Trời, Rồng, Người, Phi Nhân không thể đến gần.

Chân Ngôn là:

“Án (1) yêu đương ca lệ (2) ma ha tam ma diễm, sa-phộc hạ”

*)OṂ_ ŚAṂKARE MAHĀ-SAMAYAṂ _ SVĀHĀ

_ Tiếp kết Ma Lợi bỏ ra An Đát Đản mãng cầu Ấn (đây hotline là Ẩn Hình_ Antardhāna): Tay trái hỏng chưởng cố quyền, ngón chiếc hơi vịn móng ngón trỏ như chiếc vòng, 3 ngón còn sót lại nắm quyền khiến cho cho kín đáo đáo. Lại khiến làm lỗ hổng trong tâm địa bàn tay rồi để trước trái tim của mình. Tưởng thân bản thân nhập vào Tạng phía bên trong lỗ hổng của Ấn này. Tay phải kê lòng bàn tay bẳng phẳng, chuyển bên bắt buộc mài Ấn này liền đậy trên lỗ hổng.

*

Tưởng Ấn này có nghĩa là Thân của Ma Lợi chi Thiên nhân tình Tát. Từ bỏ thân của Ta ẩn tàng ngơi nghỉ trong trái tim của Ma Lợi chi Thiên người tình Tát. Một lòng chuyên chú chẳng gián đọan, tụng Căn Bản cùng với Tâm Chân Ngôn thời gian trước, ví dụ điển hình định thay đổi số, chỉ kiền thành chí trung khu ắt được người yêu Tát cần sử dụng uy thần gia hộ. Tất cả oan gia, fan ác rất nhiều chẳng thể quan sát thấy. Tất cả tai nàn thảy các được giải thoát.

_ nếu còn muốn cùng nhịn nhường Ma Lợi đưa ra Bồ Tát. đề xuất dùng vàng, hoặc bạc, hoặc đồng đỏ, hoặc gỗ cây Bạch Đàn Hương, hoặc mộc cây Tử Đàn… khắc làm cho tượng Ma Lợi đưa ra Bồ Tát như hình Thiên con gái , rất có thể dài nửa tấc, hoặc một tấc hai tấc trở xuống. Ở trên hoa sen hoặc đứng hoặc ngồi, đầu đội mão, đeo anh lạc, mọi thứ trang nghiêm để cho thật đoan chính. Tay trái nạm Thiên Phiến (cái quạt), cây quạt ấy như cây quạt của Thiên thiếu phụ (Thiên chị em Phiến) trước phương diện Duy Ma Cật (Vimala-kirti: Tịnh Danh). Tay nên rũ xuống giương lòng bàn tay hướng ra phía bên ngoài, giương 5 ngón tay làm chũm Dữ Nguyện. Tất cả hai Thiên thanh nữ đều núm Bạch Phất (Cây phất è trắng) đứng hầu phía 2 bên trái phải.

Làm Tượng này chấm dứt , team ở bên trên đỉnh đầu hoặc treo trên cánh tay, hoặc để trong áo. Sử dụng sức uy thần của nhân tình Tát cần chẳng chạm mặt tai nạn. Đối với xứ sở của kẻ oan gia thì quyết định được thắng. Quỷ Thần, fan ác không có dịp dễ ợt hãm hại.

_ nếu như muốn thành nghiệm, nguyện thấy Chân Thân của Ma Lợi chi Thiên để ước Thắng Nguyện thì tụng Đà La Ni này mãn 10 vạn biến, y theo Pháp tạo lập Mạn Trà La (Maṇḍala: Đàn Trường), vẽ tượng Ma Lợi bỏ ra Bồ Tát đặt ở trong Đàn rồi đem hầu như thứ cúng nhịn nhường kèm làm Hỏa Đàn Hộ Ma thì Ma Lợi chi Thiên thiếu nữ sẽ hiện thân, win Nguyện đã mong muốn cầu ra quyết định thành tựu, chỉ trừ kẻ chẳng chí tâm”

Đức Phật bảo: “Này những Bật Sô! Ta do nạn khổ kinh sợ của bọn chúng Hữu Tình vào đời ác sau này, buộc phải mới lược nói Pháp của Ma Lợi bỏ ra Thiên. Vị tình nhân Tát này có Nguyện Đại Bi thường xuyên ở khu vực nạn khổ đáng sợ, hộ giúp các Hữu Tình chẳng khiến cho Trời, Rồng, Quỷ Thần, Người, Phi Nhân, oan gia, thú ác rất có thể gây hại. Các ông buộc phải thọ trì, rộng lớn nói giữ bày nhằm mục tiêu nhiêu ích cho những Hữu Tình”

_Các hàng bật Sô, tám cỗ Trời Rồng, toàn bộ Đại bọn chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin dấn phụng hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x