Môn Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (Phần 1), Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Là Gì

Cấu trúc dữ liệu
Vector
List
Stack
Queue
Tree
Hash
Table
Dictionary…

Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) là gì ?

Cấu trúc dữ liệu là phương pháp lưu trữ, tổ chức dữ liệu bao gồm thứ tự, có khối hệ thống để dữ liệu có thể được thực hiện một biện pháp hiệu quả.

Bạn đang xem: Môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1. Cấu trúc tuyến tính

Cấu trúc tuyến đường tính là một kết cấu trong kia các thành phần nằm trên một đường không có nhánh, với các thành phần liên tiếp nhau

Một số ví dụ:Danh sách (lists)Vector, chuỗi (vectors, sequences)Danh sách kiểu phòng xếp, danh sách kiểu hàng chờ (stack, queue)

*

a. Kiểu dữ liệu trừu tượng vector

Kiểu dữ liệu trừu tượng Vector là sự việc mở rộng lớn của quan niệm mảng. Vector là một trong mảng tàng trữ một dãy các đối tượng người tiêu dùng với con số tùy ý

*

Một thành phần có thể được truy hỏi cập, chèn thêm hoặc đào thải đi khi biết chỉ số của nó.Khi tiến hành các thao tác trên có thể xảy ra lỗi ví như chỉ số của thành phần không đúng đắn (Vd, chỉ số âm)Các thao tác làm việc trên vectorint get
At
Rank
(int r, object &o): Trả lại phần tử có chỉ số r, nhưng mà không sa thải nóint replace
At
Rank
(int r, object o, object và o1): chũm thế bộ phận có chỉ số r bằng thành phần o với trả lại bộ phận bị gắng thếint insert
At
Rank
(int r, object o): Chèn thành phần o vào vị trí rint remove
At
Rank
(int r, object &o): nhiều loại bỏ phần tử tại địa điểm r, cùng trả lại phần tử bị loại bỏint size() cho biết kích thước của Vectorint is
Empty
() cho biết thêm Vector có rỗng xuất xắc không?
Cài đặt vector bằng mảng
Sử dụng mảng V có kích thước NMột biến hóa n lưu giữ trữ kích thước của vector (số thành phần được giữ trữ)Phép toán get
At
Rank
(r,o) được triển khai trong thời gian O(1) bằng việc trả lại V

*

Các áp dụng của vector

Ứng dụng trực tiếp

Lưu trữ tập phù hợp các đối tượng người dùng (cơ sở dữ liệu đơn giản)

Ứng dụng gián tiếp

Cấu trúc dữ liệu bổ trợ cho các thuật toán
Thành phần của các cấu tạo dữ liệu khác

b. Danh sách liên kết

Mô hình cấu tạo dữ liệu trừu tượng Linked List là một dãy các vị trí lữu trữ các đối tượng với số lượng tùy ý.

Nó thiết lập một quan hệ trước/sau giữa những vị trí

Danh sách link đơnDanh sách links kép

*

Danh sách liên kết đơn

Các nút (node) được thiết lập bao gồm:

Phần tử lưu trữ trong nó
Một links đến nút kế tiếp

Sử dụng môt con trỏ header, trỏ vào node đầu danh sách và bé trỏ trailer trỏ vào node cuối danh sách.

*

*

Danh sách link kép

Các nút (node) được cài đặt bao gồm:

Phần tử tàng trữ trong nó
Một link đến nút trước nó
Một links đến nút kế tiếp

Có nhị nút đặc biệt là trailer với header

*

*

c. Stack

Stack là cách tổ chức triển khai lưu trữ các đối tượng người tiêu dùng dưới dạng một list tuyến tính cơ mà việc bổ sung cập nhật đối tượng cùng lấy các đối tượng ra được triển khai ở và một đầu của danh sách.Stack được điện thoại tư vấn là danh sách kiểu LIFO (Last In First Out - vào sau cùng ra trước)

Các phép toán chính:push(Object o): bổ sung đối tượng o vào Stackpop(): mang ra và trả lại thành phần được bổ sung cập nhật vào ở đầu cuối của Stack
Một số áp dụng của Stack

Các vận dụng trực tiếp

Lưu lại những trang Web đã thăm trong một trình duyệt
Thứ tự Undo vào một trình soạn thảo
Lưu chữ những biến khi một hàm điện thoại tư vấn tới hàm khác, và hàm được call lại điện thoại tư vấn tới hàm khác, với cứ thường xuyên như vậy

Các áp dụng gián tiếp

Cấu trúc dữ liệu hỗ trợ cho một vài thuật toán
Là một yếu tố của những cấu tạo dữ liệu khác

d. Kết cấu dữ liệu hàng hóng - Queque

Queue là cách tổ chức lưu trữ các đối tượng người dùng dưới dạng một list tuyến tính nhưng mà việc bổ sung đối tượng được triển khai ở đầu list và việc lấy đối tượng người dùng ra được thực hiện ở cuối của danh sách.

Xem thêm: Nước Hoa Lancome Miracle 100Ml, Lancome Miracle Edp 100Ml New 2020

Queue có cách gọi khác là danh sách thứ hạng FIFO (First In First Out - vào trước ra trước)

Các phép toán chính tiến hành trên queue:enqueue(Object o): bửa sung một trong những phần tử o vào cuối của queue.dequeue(Object &o): Xóa đi bộ phận đầu của queue
Một số áp dụng của Queque

Các vận dụng trực tiếp

Danh sách sản phẩm đợi
Truy nhập các nguồn dùng thông thường (ví dụ vật dụng in vào mạng viên bộ)Đa lập trình

Các ứng dụng không trực tiếp

Cấu trúc dữ liệu hỗ trợ cho những thuật toán
Làm yếu tắc của các cấu trúc dữ liệu khác

2. Cấu trúc dữ liệu phi con đường tính - Tree

Có rất nhiều loại cây, và sự khác nhau giữa chúng là dựa vào bậc của từng cây. Trong thực tiễn cây có khá nhiều ứng dụng

*

*

*

Một số áp dụng tiêu biểu:Tổ chức tệp tin trong máy tính (được tổ chức theo kết cấu phân cấp).Ứng dụng cho những thuật toán tìm kiếm kiếm.Ứng dụng trong các thuật toán kiếm tìm đường.Ví dụ sử dụng cấu tạo dữ liệu dạng cây
Cây diễn tả sự phân chia khối hệ thống files:

*

Cây nhị phân biểu diễn những biểu thức toán học
Một cây nhị phân màn trình diễn một biểu thức. Cây này màn biểu diễn biểu thức ((((3+1)3/((9-5)+2))-((3(7-4))+6)). Quý giá được phối kết hợp lại trên nút trong tất cả nhãn “/” là 2.

*

Trên đây một trong những khái niệm và định nghĩa cơ bản của cấu tạo dữ liệu
Bài chia sẻ này bản thân đã tìm hiểu thêm các tài liệu trên mạng và đúc kết được khi thâm nhập buổi talk của cô giáo Vũ Thị Thanh Huyền Trưởng bộ môn cntt Trường cđ thực hành FPT Polytechnic ĐN. Mong mọi nguời làm lơ sai xót với góp ý mang lại mình cải thiện .

*
mình xin dừng bài viết ở đây! Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
*

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Cấu trúc tài liệu và giải thuật
Một số định nghĩa về Giải thuật cấu trúc dữ liệu mảng (Array)Danh sách liên kết - Linked Lists
Ngăn xếp & Hàng đợi
Một số giải mã tìm kiếm
Một số giải thuật sắp xếp
Cấu trúc tài liệu đồ thị (Graph)Cấu trúc tài liệu cây
Đệ qui (Recursion)Tài liệu tìm hiểu thêm

Với những sinh viên chuyên nghành tin học tập thì nhiều từ Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) không còn là xa lạ. Đây là một môn học yêu cầu và sẽ là thực sự khó cho bất kỳ sinh viên như thế nào nếu không tồn tại sự sẵn sàng kỹ lưỡng cùng dành phương pháp tiếp cận tích cực và lành mạnh cho môn học này. Vậy Cấu trúc dữ liệu là gì?

Cấu trúc dữ liệu là giải pháp lưu trữ, tổ chức triển khai dữ liệu có thứ tự, có khối hệ thống để dữ liệu rất có thể được áp dụng một giải pháp hiệu quả.

Dưới đó là danh sách những bài khuyên bảo trong loạt bài kết cấu dữ liệu và Giải thuật:

Mục lục kết cấu dữ liệu cùng giải thuật

Cấu trúc tài liệu là gì?

Một số tư tưởng về Giải thuật


Cấu trúc dữ liệu mảng (Array)

Danh sách liên kết - Linked List

Ngăn xếp và Hàng đợi

Một số giải mã tìm kiếm


Một số giải thuật sắp xếp

Cấu trúc tài liệu đồ thị (Graph)

Cấu trúc tài liệu cây

Đệ qui (Recursion)

Loạt bài cấu tạo dữ liệu và Giải thuật được viết dựa vào nguồn tài liệu quốc tế cùng với tìm hiểu một số mối cung cấp tài liệu không giống cộng với việc hiểu biết của phiên bản thân về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, vì vậy không né khỏi một trong những thiếu sót. Nếu bạn đọc hay người hâm mộ có ngẫu nhiên ý kiến đóng góp nào thì mong các bạn comment ngay phần bên dưới trang để đàn mình kịp thời thay thế sửa chữa để có thể cung cấp cho các bạn loạt bài xích hướng dẫn Cấu trúc tài liệu và Giải thuật hoàn thành nhất.

canthiepsomtw.edu.vn xin chân thành cảm ơn và chúc chúng ta học xuất sắc !!!


Đã có tiện ích Viet
Jack trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Download ngay ứng dụng trên app android và i
OS.

*

*

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/canthiepsomtw.edu.vnteam/ hoặc facebook cá thể Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.canthiepsomtw.edu.vn để tiếp tục theo dõi những loạt bài tiên tiến nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Mới nhất của chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.