Bộ Chăn Ga Gối Đệm Khách Sạn 5 Sao 4 Món Gồm Vỏ, Công Ty Tnhh Chu My

Bộ chăn ga hotel 5 sao bao gồm: 1 Ga giường + 2 Vỏ gối + 1 Vỏ chăn + 1 Ruột chăn + 1 Vỏ gối ômMay từ bỏ vải Cotton 100%, tua bông thiên nhiên thoáng mát, thấm hút tốt
Mật độ sợi cao cấp: TC400/inch – Cực mềm mịn và mượt mà và mượt mà
Tỉ mỉ trên từng mặt đường may: Đường chỉ may 5 mũi/1cm – Đường viền gập 4 cạnh là 1cm
Tiêu chuẩn chỉnh Bộ chăn ga hotel 5 saoĐơn Giản – phong cách – sạch Sẽ – cân xứng với đều phong cách.

Bạn đang xem: Chăn ga gối đệm khách sạn 5 sao


4.365.000₫","sku":"NCC2WSZ68YSHF8UL2184VGP5501-01","variation_description":"","variation_id":5534,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":7362,"google_analytics_integration":"id":"NCC2WSZ68YSHF8UL2184VGP5501-01","variant":"Ku00edch thu01b0u1edbc: 200x200 cm"},"attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"180x200cm","attribute_pa_do-cao-nem":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":4065000,"display_regular_price":4065000,"image":"title":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","caption":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","url":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg","alt":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg","srcset":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg 640w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-600x600.jpg 600w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-300x300.jpg 300w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-768x768.jpg 768w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-50x50.jpg 50w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-100x100.jpg 100w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-20x20.jpg 20w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg 901w","sizes":"(max-width: 640px) 100vw, 640px","full_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg","full_src_w":901,"full_src_h":901,"gallery_thumbnail_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg","gallery_thumbnail_src_w":640,"gallery_thumbnail_src_h":640,"thumb_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":640,"src_h":640,"image_id":7362,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"4.065.000₫","sku":"NCC2WSZ68YSHF8UL2184VGP5501-02","variation_description":"","variation_id":5535,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":7362,"google_analytics_integration":"id":"NCC2WSZ68YSHF8UL2184VGP5501-02","variant":"Ku00edch thu01b0u1edbc: 180x200 cm","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"160x200cm","attribute_pa_do-cao-nem":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3915000,"display_regular_price":3915000,"image":"title":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","caption":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","url":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg","alt":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg","srcset":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg 640w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-600x600.jpg 600w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-300x300.jpg 300w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-768x768.jpg 768w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-50x50.jpg 50w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-100x100.jpg 100w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-20x20.jpg 20w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg 901w","sizes":"(max-width: 640px) 100vw, 640px","full_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg","full_src_w":901,"full_src_h":901,"gallery_thumbnail_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg","gallery_thumbnail_src_w":640,"gallery_thumbnail_src_h":640,"thumb_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":640,"src_h":640,"image_id":7362,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.915.000₫","sku":"NCC2WSZ68YSHF8UL2184VGP5501-03","variation_description":"","variation_id":5536,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":7362,"google_analytics_integration":"id":"NCC2WSZ68YSHF8UL2184VGP5501-03","variant":"Ku00edch thu01b0u1edbc: 160x200 cm","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"140x200cm","attribute_pa_do-cao-nem":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3765000,"display_regular_price":3765000,"image":"title":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","caption":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","url":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg","alt":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg","srcset":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg 640w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-600x600.jpg 600w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-300x300.jpg 300w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-768x768.jpg 768w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-50x50.jpg 50w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-100x100.jpg 100w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-20x20.jpg 20w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg 901w","sizes":"(max-width: 640px) 100vw, 640px","full_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg","full_src_w":901,"full_src_h":901,"gallery_thumbnail_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg","gallery_thumbnail_src_w":640,"gallery_thumbnail_src_h":640,"thumb_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":640,"src_h":640,"image_id":7362,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.765.000₫","sku":"NCC2WSZ68YSHF8UL2184VGP5501-04","variation_description":"","variation_id":5537,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":7362,"google_analytics_integration":"id":"NCC2WSZ68YSHF8UL2184VGP5501-04","variant":"Ku00edch thu01b0u1edbc: 140x200 cm","attributes":"attribute_pa_kich-thuoc":"120x200cm","attribute_pa_do-cao-nem":"","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3615000,"display_regular_price":3615000,"image":"title":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","caption":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","url":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg","alt":"Bu1ed9 chu0103n ga tru1eafng khu00e1ch su1ea1n","src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg","srcset":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg 640w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-600x600.jpg 600w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-300x300.jpg 300w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-768x768.jpg 768w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-50x50.jpg 50w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-100x100.jpg 100w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-20x20.jpg 20w, https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg 901w","sizes":"(max-width: 640px) 100vw, 640px","full_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1.jpg","full_src_w":901,"full_src_h":901,"gallery_thumbnail_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-640x640.jpg","gallery_thumbnail_src_w":640,"gallery_thumbnail_src_h":640,"thumb_src":"https://nemconcept.vn/wp-content/uploads/2021/06/bo-chan-ga-trang-khach-san-1-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":640,"src_h":640,"image_id":7362,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"3.615.000₫","sku":"NCC2WSZ68YSHF8UL2184VGP5501-05","variation_description":"","variation_id":5538,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","variation_image_id":7362,"google_analytics_integration":"id":"NCC2WSZ68YSHF8UL2184VGP5501-05","variant":"Ku00edch thu01b0u1edbc: 120x200 cm">">

Mỗi khi bao gồm dịp đi nghỉ dưỡng ở các resort, khách sạn tiêu chuẩn chỉnh 5 sao quốc tế, chúng ta rất tuyệt vời với phần đông tiện nghi và thiết kế độc đáo và khác biệt của họ với phong cách quan trọng đặc biệt sang trọng nhằm đem lại cho quý khách sự trải nghiệm và kỳ nghỉ hoàn hảo nhất. Hẳn bọn họ không thể như thế nào quên sự bày trí độc đáo của bộ giường chăn ga gối đệm khách sạn 5 saocũng như chăn ga gối đệm cho nhà nghỉvà cảm hứng cực kỳ sảng khoái khi thả bản thân lên đó, rất khác kỳ lạ so với cỗ giường ngủ thường trông thấy ở nhà.

*

Bộ chóng chăn ga gối đệm dành riêng cho khách sạn 5 sao như thế nào?

Về giường dành cho khách sạn 5 sao

Các phòng khách sạn thường được thiết kế với với những tiện ích khác biệt theo những tiêu chuẩn cao thấp. Hoàn toàn có thể là nệm gỗ thoải mái và tự nhiên và số đông sẽ sử dụng kiểu nệm divan (divan foundation) với đầu nệm (bed head) là bộ phận tách rời.

*

Giường divan (Divan foundation) là một kiểu giường ngủ cho khách sạnrất đặc biệt, có tương đối nhiều kỹ thuật sản xuất khác nhau, cấu trúc là phần size gỗ có tác dụng nền và hệ thống lưới thép với kết cấu đặc biệt quan trọng chịu lực cao lắp mặt trên. Khóa lên trên size lưới thép là những lớp nỉ lót (felt) để tạo ra mặt phẳng với nâng đỡ tấm nệm. Divan được may quấn một lớp áo cùng với cùng loại vải may nệm, chế tác thành một bộ thành phầm nệm, giường hotel 5 sao đồng bộ đẹp mắt.

Divan hay được che phủ thêm một lớp váy bed skirt để tạo thêm sự phong cách và thẩm mỹ. Divan được lắp ráp với 4 chân gỗ và 2 bánh xe nhằm tiện dịch chuyển và có tác dụng buồng.

Đầu nệm ngủ khách sạn cao cấp(Bed head) được phong cách xây dựng sư thiết kế nhất quán với thiết kế bên trong chung ở trong nhà ngủ, là 1 trong những bộ phần tách rời ngoài divan. Đầu giường có thể là mộc hoặc gỗ quấn mousse với cấu tạo từ chất vải và hoa văn quan trọng theo thiết kế. Vì thế đầu nệm ngủ khách sạn 5 sao rất đa dạng kiểu với là điểm khác biệt kiến trúc ở trong nhà ngủ.

Xem thêm: Tổng hợp các nhẫn thuật trong naruto, boruto và cách kết ấn, điểm danh các loại thuật phân thân trong naruto

Nệm khách sạn 5 sao thường dùng loại nào?

Trong khi gồm một phần trăm lớn người nước ta ưa bằng lòng nệm cao su thiên nhiên thì phần đông tất cả các khách sạn, resort tiêu chuẩn quốc tế sử dụng nệm lò xo.

*

Nệm lốc xoáy được sử dụng cũng gồm nhiều tiêu chuẩn chỉnh khác nhau tùy thuộc vào phân một số loại phòng và tiêu chuẩn đầu tư. Những khách sạn mập 4, 5 sao được quản lý bởi các tổ chức quản ngại lý chuyên nghiệp hóa quốc tế thường xuyên sử dụng các thương hiệu nệm thế giới lớn như Sealy, Simmon, King Koil, Serta, Dunlopillo,… Ở phân khúc này yêu mến hiệu nước ta có nệm Ưu Việt rất rất được quan tâm và reviews cao từ các chủ chi tiêu và nhà làm chủ do ngoại hình và unique vượt trội.

Yếu tố bình an phòng cháy trong hệ thống khách sạn quốc tế, yêu cầu nệm và divan được sử dụng những loại vải chống cháy (fire retardant fabric) bao gồm dạng sọc kẻ xanh đen sợi polyester nạm vì các loại vải bọc nệm gia dụng các hoa văn tua wool, visco, cotton,…

Về chăn, drap khách sạn 5 sao

Các hotel quốc tế tôn vinh sự thanh lịch trọng, trang nhã và dọn dẹp vệ sinh nên đa số đều cần sử dụng chăn drap gối nệm khách sạnvải tone white color trơn hoặc trắng sọc mang lại bộ thành phầm chăn, drap, gối. Cỗ bedding tiêu chuẩn thường gồm:

*

Drap bảo vệ: Lớp vải vóc 100% polyester + gòn 120g/m2có dây chun quấn 4 góc nệm. Drap bảo vệ nệm tránh khỏi những vết bẩn, hóa học lỏng bám dính vào nệm khôn xiết khó xử lý và có tác dụng nệm bị bẩn, cấp tốc hư hỏng.Topper/ tấm tăng một thể nghi: có khá nhiều loại như topper gòn, lông vũ, tơ tằm hoặc memory foam. Topper sở hữu lại cảm hứng bồng bềnh, êm ái đặc trưng mà họ ít được yên cầu ở nhà.Drap: khách hàng sạn hay sử dụng loại drap phủ khổ lớn, nhiều loại này đòi hỏi nhân viên, người dùng phải có kỹ năng bọc nệm new làm nhanh, gọn với thẩm mỹ.Chăn (blanket): có thể là chăn hè lớp gòn mỏng mảnh hoặc chăn đông lớp bông dày được may lại và bọc trong lớp vỏ chăn.Tấm tô điểm (Bed runner): lớp vải cotton, gấm, silk hoặc polyester gồm thêu logo khách sạn được trùm lên phần bên dưới lớp chăn có mức giá trị tô điểm và quảng bá thương hiệu.

Về gối khách sạn 5 sao

Bộ gối thực hiện ở khách hàng sạn thế giới 4, 5 sao khá đa dạng và phong phú gồm những loại. Thường thì bộ gối gồm 6 cái với các quy giải pháp khác nhau:

*

Quy bí quyết 60x80cm: cung cấp việc tựa sống lưng khi xem film, đọc sách báo và gia tăng sự sang trọng trọng, đẳng cấp ở trong phòng ngủ.Quy biện pháp 50x70cm hoặc 40x60cm: thông dụng bởi tiện dụng và dễ chịu và thoải mái khi sử dụng.Gối trang trí quy biện pháp 30x30cm: Thường được gia công từ vải gấm có hoa văn khá nổi bật với biệu tượng công ty của khách hàng sạn. Thực hiện để trang trí hoặc tựa lưng.

Khách sạn thời thượng thường hỗ trợ nhiều các loại gối khác nhau (Pillow request) cho khách tồn tại tùy lựa chọn theo sở thích, có thể là gối lông vũ (goose, duck feather pillow), gối tơ tằm (silk pillow), gối gòn (fiber pillow), hoặc gối memory foam.

Là nhà cung ứng bộgiường chăn ga gối nệm hotel 5 sao được nhiều đối tác khắp cả nước tính nhiệm trong tương đối nhiều năm qua nhưDiamond bay Hotel, Rex Hotel, Bamboo Hotel, Continental Saigon Hotel, Furama Resort, Risemount Resort, Sea link Beach Resort,... Nệm Ưu Việt bao gồm đủ năng lực thỏa mãn nhu cầu nệm khách sạn và toàn bộ sản phẩm thiết kế bên trong phòng ngủ đi kèm. Hãy tương tác đến cửa hàng chúng tôi để nhấn báo giá cực tốt khi chúng ta cần. Cửa hàng chúng tôi rất vinh dự được sát cánh đồng hành cùng thành công xuất sắc của bạn!


canthiepsomtw.edu.vn

===================================

Hệ thống showroom Nệm Ưu Việt tại
TP. Hồ Chí Minh
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.