✓ SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 5, GIẢI TOÁN LỚP 5 (HAY NHẤT, CHI TIẾT)

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích

Ôn tập: khái niệm về phân số Ôn tập: tính chất cơ phiên bản của phân số Ôn tập: đối chiếu hai phân số Ôn tập: đối chiếu hai phân số tiếp theo Phân số thập phân luyện tập phân số thập phân Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhị phân số Ôn tập: Phép nhân cùng phép chia hai phân số lếu số láo số (tiếp theo) luyện tập hỗn số rèn luyện chung 1 luyện tập chung 2 luyện tập chung 3 Ôn tập về giải toán Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán luyện tập Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) luyện tập chung trang 22 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng độ dài Ôn tập: Bảng đơn vị trọng lượng Luyện tập bảng đơn vị đo cân nặng - độ nhiều năm Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s rèn luyện Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích s Héc-ta rèn luyện Héc - ta luyện tập chung trang 31 luyện tập chung trang 31, 32 rèn luyện chung trang 32

Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

có mang số thập phân khái niệm số thập phân (tiếp theo) hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân luyện tập trang 38, 39 Số thập phân bởi nhau đối chiếu hai số thập phân luyện tập trang 43 rèn luyện chung số thập phân trang 43 Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân luyện tập trang 45 Viết các số đo cân nặng dưới dạng số thập phân Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân luyện tập chung trang 47 rèn luyện chung trang 48 rèn luyện chung trang 48, 49 cùng hai số thập phân rèn luyện trang 50, 51 Tổng những số thập phân rèn luyện trang 52 Trừ hai số thập phân rèn luyện trang 54 luyện tập chung trang 55 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên Nhân một vài thập phân cùng với 10, 100, 1000 luyện tập trang 58 Nhân một vài thập phân với một trong những thập phân luyện tập trang 60 rèn luyện trang 61 rèn luyện chung trang 61, 62 rèn luyện chung trang 62 Chia một số trong những thập phân cho một số tự nhiên luyện tập trang 64, 65 Chia một số trong những thập phân mang đến 10, 100, 1000,... Chia một số trong những tự nhiên cho một vài tự nhiên nhưng thương tìm kiếm được là một trong những thập phân rèn luyện trang 68 Chia một trong những tự nhiên cho một số trong những thập phân luyện tập trang 70 Chia một vài thập phân cho một số thập phân luyện tập trang 72 luyện tập chung trang 72 luyện tập chung trang 73 Tỉ số phần trăm Giải toán về tỉ số tỷ lệ Luyện tập trang 76 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) luyện tập trang 77 Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo) luyện tập trang 79 luyện tập chung trang 79 luyện tập chung trang 80 reviews máy tính đuc rút Sử dụng máy tính xách tay bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

Chương 3: Hình học

Hình tam giác diện tích s hình tam giác luyện tập trang 88, 89 rèn luyện chung trang 89, 90 Hình thang diện tích s hình thang rèn luyện trang 94 luyện tập chung trang 95 Hình tròn, mặt đường tròn Chu vi hình tròn trụ Luyện tập Chu vi hình trụ Diện tích hình tròn rèn luyện diện tích hình tròn trụ Luyện tập chung diện tích s hình tròn, chu vi hình tròn trình làng biểu trang bị hình quạt luyện tập về diện tích s Luyện tập về diện tích s (tiếp theo) luyện tập chung trang 101 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật rèn luyện trang 110 diện tích s xung quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương luyện tập trang 112 rèn luyện chung trang 113 Thể tích của một hình Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối Mét khối rèn luyện trang 119 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật Thể tích hình lập phương rèn luyện chung trang 123 rèn luyện chung trang 124, 125 (tiếp theo) giới thiệu hình trụ, trình làng hình cầu luyện tập chung chương 3 trang 127 rèn luyện chung chương 3 trang 128 (tiếp theo)

Chương 4: Số đo thời gian, vận động đều

Bảng đơn vị đo thời hạn Cộng số đo thời hạn Trừ số đo thời hạn Luyện tập trang 134 Nhân số đo thời hạn với một số trong những Chia số đo thời hạn cho một vài Luyện tập thông thường trang 137 rèn luyện chung trang 137, 138 gia tốc Luyện tập tốc độ Quãng đường luyện tập quãng đường thời hạn Luyện tập thời hạn Luyện tập tầm thường trang 144 luyện tập chung trang 144, 145 (tiếp) rèn luyện chung trang 145, 146

Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái Ôn tập về phân số Ôn tập về phân số (tiếp theo) Ôn tập về số thập phân Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) Ôn tập về đo độ lâu năm và khối lượng Ôn tập về đo độ lâu năm và trọng lượng (tiếp) Ôn tập về đo diện tích Ôn tập về đo thể tích Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích Ôn tập về đo thời gian Ôn tập về phép cộng Ôn tập về phép trừ Ôn tập phép cùng và phép trừ Ôn tập phép nhân rèn luyện phép nhân trang 162 Ôn tập phép chia rèn luyện phép chia trang 164 luyện tập trang 165 Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời gian Ôn tập về tính chu vi diện tích một vài hình Luyện tập về tính chất chu vi diện tích một vài hình trang 167 Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một số trong những hình luyện tập tính diện tích s thể tích một trong những hình trang 169 luyện tập chung trang 169, 170 Ôn tập về giải Toán luyện tập trang 171 luyện tập (tiếp theo) trang 171, 172 luyện tập (tiếp theo) trang 172 Ôn tập về biểu đồ luyện tập chung trang 175 rèn luyện chung trang 176 luyện tập chung (tiếp) trang 176, 177 luyện tập chung (tiếp) trang 177, 178 luyện tập chung trang 178, 179 rèn luyện chung trang 179, 180

Bạn đang xem: Giáo khoa toán lớp 5

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Lớp 4 - liên kết tri thức

Lớp 4 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 4 - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 4

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Lớp 8 - liên kết tri thức

Lớp 8 - Chân trời sáng tạo

Lớp 8 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Lớp 11 - kết nối tri thức

Lớp 11 - Chân trời sáng tạo

Lớp 11 - Cánh diều

Tiếng Anh

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài xích tập Toán 5I - Số thập phân

Xem thêm: Các Ngành Học Của Đại Học Ngoại Thương ( Cơ Sở Phía Bắc ), Trường Đại Học Ngoại Thương

II - những phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép phân chia

Với giải thuật Toán lớp 5 cả năm xuất xắc nhất, cụ thể như là cuốn nhằm học tốt Toán 5 để giúp học sinh biết cách làm bài bác tập sgk Toán 5 từ kia học xuất sắc môn Toán lớp 5.


Giải Toán lớp 5 (hay, chi tiết)

Giải bài tập Toán lớp 5 học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.